زمان: 14-17 تیر ماه 97

متراژ غیر مفید: 3500
سالن: شیخ بهایی- میرداماد
متراژ مفید: 2500

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، تایوان، ترکیه، چین و کره
استانهای مشارکت کننده: تهران- البرز- آذربایجان- مازندران- قم- مرکزی- اصفهان- خوزستان

تعداد کل مشارکت کنندگان: 60
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 55
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 5

زمان: 22-19 مهر ماه 97

متراژ غیر مفید: 2600 متر مربع
سالن: ابوسعید، مولوی
متراژ مفید: 1500 متر مربع

نمایندگی کشورهای مشارکت کننده: آلمان، ايتاليا، آمريكا، ژاپن، چین، لهستان، اکراین، پاکستان، تركيه و تايوان
استانهای مشارکت کننده: تهران، خراسان رضوي، خراسان شمالی، اصفهان، سمنان، مازندران، یزد، فارس، گیلان، قزوین، آذربايجان غربي، البرز، قم

تعداد کل مشارکت کنندگان: 70
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 60
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 10

زمان: 25-28 دی ماه 97

متراژ غیر مفید: 5000 متر مربع
سالن: A5
متراژ مفید: 2000 متر مربع

نمایندگی کشورهای مشارکت کننده: ایتالیا، چین، کره
استانهای مشارکت کننده: تهران، اصفهان، سمنان، مازندران، یزد، فارس، گیلان، قزوین، آذربايجان غربي، البرز، قم

تعداد کل مشارکت کنندگان: 50
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 46
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 4

زمان: 13-16 بهمن ماه 97

متراژ غیر مفید: 25000 متر مربع
سالن: 31A,31B,35,38,38B,40,41,44
متراژ مفید: 17000 متر مربع

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، ترکیه، چین، ایتالیا، هند، کره جنوبی، تایوان
استانهای مشارکت کننده: تهران، البرز، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، خوزستان، مازندران،گیلان، اصفهان، فارس، خراسان رضوی، گلستان، کرمانشاه، مرکزی، قزوین، قم، یزد

تعداد کل مشارکت کنندگان: 200
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 186
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 14

زمان: 31-28 تیر 96

مساحت غیر مفید: 12.000 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: نقش جهان، نصف جهان، شبخ بهایی، میرداماد
مساحت مفید: 5200 مترمربع

کشورهای مشارکت کننده: آلمان ، ایتالیا، چین، مالزی، ترکیه، تایوان
استانهای مشارکت کننده: تهران، البرز، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خوزستان، مازندران، اصفهان، فارس ، مرکزی، قزوین، قم

تعداد مشارکت کنندگان: 75 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 73 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 2 شرکت

زمان: 15-12 مرداد ماه 96

مساحت غیر مفید: 15.000 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: شهریار، پروین اعتصامی
مساحت مفید: 7500 مترمربع

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، ایتالیا، ترکیه، چین، مالزی، تایوان، کره
استانهای مشارکت کننده: تهران، البرز، آذربایجان، مازندران، قم، مرکزی، اصفهان، خوزستان

تعداد مشارکت کنندگان: 110 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 105 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 5 شرکت

زمان: 14-11 مهر 96

مساحت غیر مفید: 15000 متر مربع
مساحت مفید: 8500 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: شهریار، پروین اعتصامی

کشورهای مشارکت کننده: ترکیه، چین، تایوان، آلمان، ایتالیا، هنگ کنگ، استرالیا، اسپانیا و کره جنوبی
استانهای مشارکت کننده: تهران، البرز، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خوزستان، فارس، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، قزوین، قم، اصفهان، گلستان، مرکزی، کرمانشاه، کرمان، یزد

تعداد مشارکت کنندگان: 120 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 111 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 9 شرکت

زمان: 12-9 آبان 96

سالنهای تحت پوشش: حافظ
مساحت مفید: 5500 متر مربع
مساحت غیر مفید: 6300 متر مربع

کشورهای مشارکت کننده: ترکیه، کره، چین، ایتالیا، آلمان
استانهای مشارکت کننده: تهران،البرز، فارس، مازندران،قزوین، قم، آذربایجان، خوزستان ، اصفهان

تعداد مشارکت کنندگان: 48 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 43 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 5 شرکت

زمان: 26-23 آبان 96

سالنهای تحت پوشش: 2
مساحت مفید: 1200 متر مربع
مساحت غیر مفید: 2300 متر مربع

کشورهای مشارکت کننده: چین، کره، ترکیه، ایتالیا
استانهای مشارکت کننده: تهران، البرز، قم، فارس، مازندران

تعداد مشارکت کنندگان: 35 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 31 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 4 شرکت

زمان: 12-9 آذر 96

سالنهای تحت پوشش: کارون
مساحت مفید: 1700 متر مربع
مساحت غیر مفید: 3000 متر مربع

کشورهای مشارکت کننده: چین، ترکیه، کره
استانهای مشارکت کننده: تهران، البرز، آذربایجان غربی، خوزستان، فارس، قم

تعداد مشارکت کنندگان: 43 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 40 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 3 شرکت

زمان: 29-25 دی 96

سالنهای تحت پوشش: A6
مساحت مفید: 2800 متر مربع
مساحت غیر مفید: 4000 متر مربع

کشورهای مشارکت کننده: چین، تایوان، آلمان، ایتالیا
استانهای مشارکت کننده: تهران، تبریز، اصفهان، مشهد

تعداد مشارکت کنندگان: 60 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 50 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 10 شرکت

زمان: 26-23 بهمن 96

مساحت غیر مفید: 40.000 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: 6-7-8-9-31A-31B-35-38-38B-40-41-44.1-44.2
مساحت مفید: 28000 متر مربع

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، اتریش، اسپانیا، ایتالیا، بلژیک، چین، کره جنوبی، فرانسه، هند، مالزی، ترکیه، تایوان، لهستان، رومانی، سوئیس، سنگاپور
استانهای مشارکت کننده: تهران، البرز، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، خوزستان، مازندران، گیلان، اصفهان، فارس، خراسان رضوی، گلستان، کرمانشاه، مرکزی، قزوین، قم، یزد

تعداد مشارکت کنندگان: 320 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 220 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 100 شرکت

زمان: 7-11 اسفند ماه 96

متراژ غیر مفید: 7858 مترمربع
سالن: نقش جهان، نصف جهان، شبخ بهایی، میرداماد
متراژ مفید: 5000 مترمربع

کشورهای مشارکت کننده: کره،چین، ایتالیا، ترکیه، هنگ کنگ، تایوان، امارات، آلمان
استانهای مشارکت کننده: تهران، البرز، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خوزستان، مازندران، اصفهان، فارس، مرکزی، قزوین، قم

تعداد کل مشارکت کنندگان: 57
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 37
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 20

زمان: 24-21 تیر 95

مساحت غیر مفید: 10.000 متر مربع
مساحت مفید: 5207 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: نقش جهان، نصف جهان، شیخ بهایی، میرداماد

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، ایتالیا، ترکیه، چین، مالزی، تایوان
استانهای مشارکت کننده: تهران، خوزستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، اصفهان، البرز، قزوین، قم، فارس

تعداد مشارکت کنندگان: 72 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 60 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 12 شرکت

زمان: 29-26 مرداد 95

مساحت غیر مفید: 17.000 متر مربع
مساحت مفید:
5986 متر مربع
سالنهای تحت پوشش:
شهریار، پروین

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، ایتالیا، ترکیه، چین، مالزی، تایوان، کره جنوبی
استانهای مشارکت کننده:
تهران، خوزستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، اصفهان، البرز، قم، فارس

تعداد مشارکت کنندگان: 105 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی:
95 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی:
10 شرکت

زمان: 28-25 آبان 95

مساحت غیر مفید: 6000 متر مربع
مساحت مفید: 4000 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: حافظ

کشورهای مشارکت کننده: نمایندگی از آلمان، ایتالیا، مالزی، چین، ترکیه
استانهای مشارکت کننده: تهران، فارس، اصفهان، آذربایجان شرقی، مازندران، خوزستان، مرکزی

تعداد مشارکت کنندگان: 60 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 47 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 13 شرکت

زمان: 7-4 آذر 95

مساحت غیر مفید: 4500 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: کارون
مساحت مفید: 1500متر مربع

کشورهای مشارکت کننده: نمایندگی ازچین، ترکیه، مالزی
استانهای مشارکت کننده: تهران، البرز، آذربایجان، خوزستان، فارس

تعداد مشارکت کنندگان: 40 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 37 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 3 شرکت

زمان: 30-27 مهر95

مساحت غیرمفید: 3000 مترمربع
مساحت مفید: 1486 مترمربع
سالنهای تحت پوشش:

کشورهای مشارکت کننده: نمایندگی از ترکیه
استانهای مشارکت کننده: تهران، البرز، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان خوزستان، مازندران،گیلان، اصفهان، فارس، خراسان رضوی، گلستان، کرمانشاه، مرکزی، قزوین، قم، یزد

تعداد مشارکت کنندگان: 25 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 23 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 2 شرکت

زمان: 30-27 بهمن 95

مساحت غیرمفید: 40000 متر مربع
مساحت مفید: 27500متر مربع
سالنهای تحت پوشش: 7و6 – 27 – 40-41 –1-44و -2-44– B31 و A31 – 35 – 38 – A38 -B38-5-A5

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، اتریش، اسپانیا، ایتالیا، بلژیک، چین،کره جنوبی، فرانسه، هند، مالزی، ترکیه، تایوان، لهستان، رومانی، سوئیس، سنگاپور
استانهای مشارکت کننده: تهران، البرز، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان خوزستان، مازندران،گیلان، اصفهان، فارس، خراسان رضوی، گلستان، کرمانشاه، مرکزی، قزوین، قم، یزد

تعداد مشارکت کنندگان: 406 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 250 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 156 شرکت

زمان: 10-07 خرداد 94

مساحت غیر مفید: 10.000 مترمربع
مساحت مفید: 5700 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: نقش جهان، نصف جهان، شیخ بهایی، میرداماد

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، ایتالیا، ترکیه، چین، مالزی، تایوان
استانهای مشارکت کننده: تهران، خوزستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، اصفهان، البرز، قزوین، قم، فارس

تعداد مشارکت کنندگان: 80 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 68 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 12 شرکت

زمان: 22-19 خرداد 94

مساحت غیر مفید: 3500 مترمربع
مساحت مفید: 2000 متر مربع
سالنهای تحت پوشش:

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، ایتالیا، تایوان، ترکیه، چین، مالزی، کره جنوبی
استانهای مشارکت کننده: تهران، خوزستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، اصفهان، البرز، قزوین، قم، فارس

تعداد مشارکت کنندگان: 30 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 22 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 8 شرکت

زمان: 9-6 مرداد 94

مساحت غیر مفید: 5000 مترمربع
مساحت مفید: 2800 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: حافظ، فردوسی

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، ایتالیا، ترکیه، چین، کره جنوبی، مالزی
استانهای مشارکت کننده: تهران، خوزستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، اصفهان، البرز، قزوین، قم، فارس

تعداد مشارکت کنندگان: 60 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 47 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 13 شرکت

زمان: 30-27 مرداد 94

مساحت غیر مفید: 17.000مترمربع
مساحت مفید: 10.0000 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: پروین، آذربایجان، امیرکبیر

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، ایتالیا، ترکیه، چین، مالزی، تایوان، کره جنوبی
استانهای مشارکت کننده: تهران، خوزستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، اصفهان، البرز، قم، فارس

تعداد مشارکت کنندگان: 115 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 90 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 25 شرکت

زمان: 24-21 مهر 94

مساحت غیر مفید: 5000 مترمربع
مساحت مفید: 3000 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: افرا، توسکا

کشورهای مشارکت کننده: نمایندگی از چین، ترکیه، آلمان، مالزی، ایتالیا
استانهای مشارکت کننده: تهران، البرز، خراسان شمالی، آذربایجان شرقی، اصفهان، فارس، مازندران

تعداد مشارکت کنندگان: 45 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 45 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 0 شرکت

زمان: 5-8 آبان 94

مساحت غیر مفید: 4500 مترمربع
مساحت مفید: 2900 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: خرمشهر، خلیج فارس

کشورهای مشارکت کننده: نمایندگی از چین، ترکیه، آلمان، مالزی، ایتالیا
استانهای مشارکت کننده: تهران، البرز، آذربایجان، خوزستان، فارس

تعداد مشارکت کنندگان: 40 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 40 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 0 شرکت

زمان: 19-22 آبان 94

مساحت غیر مفید: 6000 مترمربع
مساحت مفید: 3500 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: حافظ

کشورهای مشارکت کننده: نمایندگی از آلمان، ایتالیا، هلند، مالزی، چین، ترکیه
استانهای مشارکت کننده: تهران، فارس، اصفهان، آذربایجان شرقی، مازندران، خوزستان، مرکزی

تعداد مشارکت کنندگان: 60 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 54 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 6 شرکت

زمان: 18-15 آذر 94

مساحت غیر مفید: 6000 مترمربع
مساحت مفید: 2800 مربع
سالنهای تحت پوشش: 8 و 9

کشورهای مشارکت کننده: کنیا، چین، ترکیه، آلمان، فرانسه
استانهای مشارکت کننده: آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، البرز، اصفهان، گلستان، قم، خوزستان

تعداد مشارکت کنندگان: 85 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 79 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 6 شرکت

زمان: 14-11 بهمن 94

مساحت غیر مفید: 14000 مترمربع
مساحت مفید: 12000 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: 2/44،1/44، A41، 41، 40

کشورهای مشارکت کننده: مالزی، ایتالیا، ترکیه، چین، آلمان
استانهای مشارکت کننده: تهران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، خوزستان، مازندران، گیلان، اصفهان، فارس، البرز، خراسان رضوی، قزوین، قم

تعداد مشارکت کنندگان: 70 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 60 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 10 شرکت

زمان: 14-11 بهمن 94

مساحت غیر مفید: 34600 مترمربع
مساحت مفید: 25500 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: A 38، 38،35،B31 و A31، 12و13، 10و11، 8و9، 7، 6

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، اتریش، اسپانیا، ایتالیا، امریکا، بلژیک، روسیه، امارات، انگلستان، اکراین، چین، هنگ کنگ، کره جنوبی، ژاپن، فرانسه، هند، امارات، مالزی، ترکیه، تایوان، تایلند
استانهای مشارکت کننده: تهران، البرز، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان خوزستان، مازندران، گیلان، اصفهان، فارس، خراسان رضوی، گلستان، کرمانشاه، مرکزی، قزوین، قم، یزد

تعداد مشارکت کنندگان: 480 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 300 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 180 شرکت

زمان: 7-4 تیرماه 93

مساحت غیر مفید: 4657 مترمربع
مساحت مفید: 2698 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: 38

کشورهای مشارکت کننده: چین، ترکیه، آلمان ، کانادا، پرتغال، کره، ایتالیا
استانهای مشارکت کننده: اصفهان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، مازندران، گیلان، کرمان، فارس، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، یزد ، لرستان، البرز ، خوزستان، زنجان

تعداد مشارکت کنندگان: 80 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 75 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 5 شرکت

زمان: 25-22 خرداد 93

مساحت غیر مفید: 4000 مترمربع
مساحت مفید: 1800 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: شهریار

کشورهای مشارکت کننده: چین، ترکیه، تایوان
استانهای مشارکت کننده: تهران، قزوین، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اصفهان

تعداد مشارکت کنندگان: 40 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 36 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 4 شرکت

زمان: 25-22 مرداد 93

مساحت غیر مفید: 10000 مترمربع
مساحت مفید: 5000 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: امیرکبیر

کشورهای مشارکت کننده: ترکیه، چین، مالزی
استانهای مشارکت کننده: تهران، خوزستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، اصفهان، البرز، قزوین، قم، فارس

تعداد مشارکت کنندگان: 80 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 75 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 5 شرکت

زمان: 25-22 مرداد 93

مساحت غیر مفید: 10000 مترمربع
مساحت مفید: 5500 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: شهریار، پروین اعتصامی

کشورهای مشارکت کننده: ایتالیا، استرالیا، امارات، اوکراین، انگلستان، آلمان، تایوان، ترکیه، چین، فرانسه، کره جنوبی، مالزی
استانهای مشارکت کننده: تهران، البرز، خوزستان، زنجان، قم، قزوین، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اصفهان، گیلان، یزد

تعداد مشارکت کنندگان: 120 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 80 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 40 شرکت

زمان: 28-24 شهریور 93

مساحت غیر مفید: 2700 مترمربع
مساحت مفید: 5500 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: شهریار، پروین اعتصامی

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، چین، ایتالیا، ترکیه، تایوان
استانهای مشارکت کننده: تهران، البرز، خوزستان، زنجان، قم، قزوین، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اصفهان، گیلان، یزد

تعداد مشارکت کنندگان: 40 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 35 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 5 شرکت

زمان: 19-16 مهر 93

مساحت غیر مفید: 7000 مترمربع
مساحت مفید: 3000 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: افرا، توسکا

کشورهای مشارکت کننده: ایتالیا، آلمان، ترکیه، چین، کره جنوبی
استانهای مشارکت کننده: تهران، البرز،خوزستان، زنجان، قم، قزوین، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اصفهان، گیلان، یزد

تعداد مشارکت کنندگان: 50 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 45 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 5 شرکت

زمان: 23-20 آبان 93

مساحت غیر مفید: 15000 مترمربع
مساحت مفید: 4500 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: حافظ، بهار، سرو

کشورهای مشارکت کننده: ایتالیا، آلمان، تایوان، ترکیه، چین، کره جنوبی
استانهای مشارکت کننده: تهران، البرز،خوزستان، زنجان، قم، قزوین، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اصفهان، گیلان، یزد

تعداد مشارکت کنندگان: 80 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 65 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 15 شرکت

زمان: 7-4 آذر 93

مساحت غیر مفید: 6000 مترمربع
مساحت مفید: 2700 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: خرمشهر، خلیج فارس

کشورهای مشارکت کننده: ایتالیا، آلمان، ترکیه، چین، کره جنوبی
استانهای مشارکت کننده: تهران، البرز، خوزستان، زنجان، قم، قزوین، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اصفهان، گیلان، یزد

تعداد مشارکت کنندگان: 70 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 60 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 10 شرکت

زمان: 15-12 بهمن 93

مساحت غیر مفید: 12000 مترمربع
مساحت مفید: 6500 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: 40 و a 38 و 38

کشورهای مشارکت کننده: تایوان، ایتالیا، ترکیه، امارات و چین
استانهای مشارکت کننده: تهران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، خوزستان، مازندران، گیلان، اصفهان، فارس، البرز، خراسان رضوی، قزوین، قم

تعداد مشارکت کنندگان: 50 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 40 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 10 شرکت

زمان: 15-12 بهمن 93

مساحت غیر مفید: 50000 مترمربع
مساحت مفید: 23000 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: 25،27،35،A31 و B31، 14و15، 12و13، 10و11، 8و9، 7، 6

کشورهای مشارکت کننده: ترکیه، چین، آلمان، ایتالیا، کره، ژاپن، بلژیک، انگلستان، اسپانیا، امریکا، روسیه، امارات، اوکراین، هنگ کنگ، فرانسه، هند، تایوان و تایلند
استانهای مشارکت کننده: تهران، البرز، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، خوزستان، مازندران، گیلان، اصفهان، فارس، خراسان رضوی، گلستان، کرمانشاه، مرکزی، قزوین، قم، یزد

تعداد مشارکت کنندگان: 410 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 270 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 140 شرکت

زمان: 10-14 تیر 92

مساحت غیر مفید: 4000 مترمربع
مساحت مفید: 1800 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: شهریار

کشورهای مشارکت کننده: ترکیه، چین، تایوان
استانهای مشارکت کننده: تهران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، البرز، قزوین، اصفهان

تعداد کل مشارکت کنندگان: 40 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 36 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 4 شرکت

زمان: 14-10 تیر 92

مساحت غیر مفید: 10000 مترمربع
مساحت مفید: 5500 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: شهریار، پروین اعتصامی

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، اتریش، ترکیه، چین، ژاپن، هنگ کنگ، کره جنوبی، مالزی، اوکراین، ایتالیا، اسپانیا
استانهای مشارکت کننده: تهران، خوزستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، قزوین، زنجان، البرز، فارس، اصفهان، مازندران، گیلان، گلستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، قم، یزد

تعداد کل مشارکت کنندگان: 120 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 80 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 40 شرکت

زمان: 14-10 تیر 92

مساحت غیر مفید: 9000 مترمربع
مساحت مفید: 4500 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: امیر کبیر

کشورهای مشارکت کننده: ترکیه، چین، مالزی
استانهای مشارکت کننده: تهران، خوزستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، اصفهان، البرز، قزوین، قم، فارس

تعداد کل مشارکت کنندگان: 110 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 105 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 5 شرکت

زمان: 11-8 مهر 92

مساحت غیر مفید: 6000 مترمربع
مساحت مفید: 3000 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: فردوسی، حافظ، مولانا

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، چین، ایتالیا، ترکیه، کره، تایوان
استانهای مشارکت کننده: تهران، البرز، قم، قزوین، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اصفهان

تعداد کل مشارکت کنندگان: 40 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 30 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 10 شرکت

زمان: 12-9 مهر 92

مساحت غیر مفید: 6000 مترمربع
مساحت مفید: 3000 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: ملاصدرا، سرو، نرگس، بهار

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، ایتالیا، چین، ترکیه، تایوان، فرانسه، ژاپن، کره، مالزی، اندونزی
استانهای مشارکت کننده: تهران، قم، البرز، اصفهان، یزد، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خوزستان، قزوین، خراسان رضوی، فارس، مازندران، گیلان، گلستان، هرمزگان

تعداد کل مشارکت کنندگان: 120 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 105 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 15 شرکت

زمان: 14-10 مهر 92

مساحت غیر مفید: 8000 مترمربع
مساحت مفید: 3500 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: میرداماد، شیخ بهایی، ملاصدرا

کشورهای مشارکت کننده: چین، ترکیه
استانهای مشارکت کننده: تهران، اصفهان، فارس، خراسان رضوی، البرز، قم، قزوین

تعداد کل مشارکت کنندگان: 50 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 45 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 5 شرکت

زمان: 28-25 مهر 92

مساحت غیر مفید: 7000 مترمربع
مساحت مفید: 3300 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: 8، 9

کشورهای مشارکت کننده: چین، هند، ترکیه، فنلاند، آلمان
استانهای مشارکت کننده: تهران، اصفهان، البرز، قزوین، قم، خوزستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، فارس، یزد، مازندران، گیلان، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، سمنان

تعداد کل مشارکت کنندگان: 75 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 70 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 5 شرکت

زمان: 11-8 آبان 92

مساحت غیر مفید: 4000 مترمربع
مساحت مفید: 1800 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: حافظ

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، چین، ایتالیا، ترکیه، کره، تایوان
استانهای مشارکت کننده: تهران، فارس، اصفهان، البرز، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، قزوین

تعداد کل مشارکت کنندگان: 40 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 32 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 8 شرکت

زمان: 11-8 بهمن 92

مساحت غیر مفید: 30000 مترمربع
مساحت مفید: 18000 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: b41- a41-b 40a – 40 -38-35– b 31-a31 -27-7-6

کشورهای مشارکت کننده: آلمان ،ایتالیا، اتریش، مالزی، اوکراین، ایتالیا، اسپانیا، تایلند، تایوان، ترکیه، چین، فرانسه، ژاپن، کره
استانهای مشارکت کننده: تهران، البرز، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، خوزستان، مازندران، گیلان، اصفهان، فارس، خراسان رضوی، گلستان، کرمانشاه، مرکزی، قزوین، قم، یزد

تعداد کل مشارکت کنندگان: 240 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 202 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 38 شرکت

زمان: 11-8 بهمن 92

مساحت غیر مفید: 10000 مترمربع
مساحت مفید: 5000 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: 38A- 44.1 – 44.2

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، ایتالیا، ترکیه، چین، فرانسه، ژاپن، کره
استانهای مشارکت کننده: تهران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، خوزستان، مازندران، گیلان، اصفهان، فارس، البرز، خراسان رضوی، قزوین، قم

تعداد کل مشارکت کنندگان: 62 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 58 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 4 شرکت

زمان: 16-12 تیر 91

مساحت غیر مفید: 4000 مترمربع
مساحت مفید: 2200 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: شهريار

کشورهای مشارکت کننده: ترکیه، چین، آلمان، تایوان
استانهای مشارکت کننده: تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان، زنجان، خوزستان، فارس، آذربايجان غربي

تعداد کل مشارکت کنندگان: 45 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 38 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 7 شرکت

زمان: 16-12 تیر 91

مساحت غیر مفید: 10000 مترمربع
مساحت مفید: 6000 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: شهریار و پروین اعتصامی

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، اتریش، ايتالیا، انگلستان، ترکیه، ژاپن، اوکراین، مالزی، تایوان، كره جنوبي، چين، فرانسه، امارات
استانهای مشارکت کننده: تهران، خوزستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، قزوین، زنجان، فارس، اصفهان، مازندران، گیلان، گلستان، یزد، خراسان رضوی، قم، البرز

تعداد کل مشارکت کنندگان: 110 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 75 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 35 شرکت

زمان: 16-12 تیر 91

مساحت غیر مفید: 10000 مترمربع
مساحت مفید: 6000 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: امیرکبیر و ستارخان

کشورهای مشارکت کننده: ایتالیا، ترکیه، چین، مالزی، تایوان، تایلند، آذربایجان
استانهای مشارکت کننده: تهران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، قزوین، البرز

تعداد کل مشارکت کنندگان: 105 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 95 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 10 شرکت

زمان: 28-31 شهریور 91

مساحت غیر مفید: 6000 مترمربع
مساحت مفید: 2500 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: پروین اعتصامی

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، فرانسه، امريكا، انگلستان، ژاپن، كره، مالزي، اندونزي، تركيه، تايوان، چین
استانهای مشارکت کننده: تهران، اصفهان، يزد، آذربايجان غربي، آذربایجان شرقی، خوزستان، قزوين، خراسان رضوی، فارس، گلستان، مازندران، گيلان، البرز

تعداد کل مشارکت کنندگان: 102 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 85 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 17 شرکت

زمان: 5-10 مهر 91

مساحت غیر مفید: 6000 مترمربع
مساحت مفید: 3000 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: فردوسی، حافظ و مولانا

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، اتریش، چین، هنگ کنک، ترکیه، ایتالیا، اسپانیا، کره تایوان، ژاپن
استانهای مشارکت کننده: تهران، اصفهان، آذربايجان غربي، آذربایجان شرقی، خوزستان، قزوين، خراسان رضوی، فارس، گلستان، مازندران، گيلان، البرز

تعداد کل مشارکت کنندگان: 42 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 30 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 12 شرکت

زمان: 24-28 مهر 91

مساحت غیر مفید: 4500 مترمربع
مساحت مفید: 2200 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: 2 سالن اصلی نمایشگاه

کشورهای مشارکت کننده: چین، مالزی، ترکیه
استانهای مشارکت کننده: تهران، قزوین، قم، البرز

تعداد کل مشارکت کنندگان: 82 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 77 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 5 شرکت

زمان: 24-27 مهر 91

مساحت غیر مفید: 6000 مترمربع
مساحت مفید: 3000 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: 1 ، 1A, 2

کشورهای مشارکت کننده: چین، تایوان
استانهای مشارکت کننده: آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، تهران، قم، قزوین، کردستان، خوزستان، مرکزی، مازندران، خراسان رضوی

تعداد کل مشارکت کنندگان: 60 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 58 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 2 شرکت

زمان: 5-2 آبان 91

مساحت غیر مفید: 5000 مترمربع
مساحت مفید: 2500 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: حافظ

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، اتریش، چین، هنگ کنک، ترکیه، ایتالیا، اسپانیا، کره، تایوان، ژاپن
استانهای مشارکت کننده: تهران، اصفهان، آذربايجان غربي، آذربایجان شرقی، خوزستان، قزوين، خراسان رضوی، فارس، مازندران، گيلان، البرز

تعداد کل مشارکت کنندگان: 40 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 25 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 15 شرکت

زمان: 9-12 آبان 91

مساحت غیر مفید: 5000 مترمربع
مساحت مفید: 2500 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: پروین اعتصامی

کشورهای مشارکت کننده: ترکیه، مالزی، چین
استانهای مشارکت کننده: آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، تهران، البرز، اصفهان، اردبیل، زنجان

تعداد کل مشارکت کنندگان: 45 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 42 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 3 شرکت

زمان: 9-12 آبان 91

مساحت غیر مفید: 7000 مترمربع
مساحت مفید: 3500 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: امیر کبیر

کشورهای مشارکت کننده: ترکیه، چین
استانهای مشارکت کننده: آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، تهران، البرز، قم، اصفهان

تعداد کل مشارکت کنندگان: 50 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 45 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 5 شرکت

زمان: 23-22 آذر 91

مساحت غیر مفید: 800 مترمربع
مساحت مفید: 400 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: ستاد فرماندهی نیروی انتظامی

کشورهای مشارکت کننده:
استانهای مشارکت کننده: آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، تهران، البرز، قم، اصفهان

تعداد کل مشارکت کنندگان: 20 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 20 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 0 شرکت

زمان: 21-18 دی 91

مساحت غیر مفید: 8000 مترمربع
مساحت مفید: 4000 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: 40 و 41

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، ایتالیا، اسپانیا، ترکیه، چین، کره جنوبی، تایوان
استانهای مشارکت کننده: آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، تهران، البرز، قزوین، اصفهان، فارس، گیلان، کرمانشاه، گلستان، مازندران، یزد، خراسان رضوی

تعداد کل مشارکت کنندگان: 100 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 85 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 15 شرکت

زمان: 9-6 ارديبهشت 90

مساحت غیر مفید: 6000 مترمربع
مساحت مفید: 3000 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: سالن اصلي نمايشگاه

کشورهای مشارکت کننده: تركيه، مالزي، چين، كره جنوبي، آلمان، ايتاليا، ژاپن، تايوان
استانهای مشارکت کننده: تهران، آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، يزد، زنجان، گيلان، اردبيل، مازندران، قزوين، قم، اصفهان، فارس، خراسان رضوي، سمنان

تعداد کل مشارکت کنندگان: 100 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 90 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 10 شرکت

زمان: 17-13 تیر 90

مساحت غیر مفید: 4000 مترمربع
مساحت مفید: 2500 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: شهريار و ستارخان

کشورهای مشارکت کننده: ترکیه، چین، آلمان، تایوان
استانهای مشارکت کننده: تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان، زنجان، خوزستان، فارس، آذربايجان غربي

تعداد کل مشارکت کنندگان: 50 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 40 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 10 شرکت

زمان: 17-13 تیر 90

مساحت غیر مفید: 9000 مترمربع
مساحت مفید: 4500 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: امیر کبیر

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، اتریش، ايتالیا، انگلستان، ترکیه، ژاپن، اوکراین، مالزی، تایوان، كره جنوبي، چين، فرانسه، امارات
استانهای مشارکت کننده: تهران، خوزستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، قزوین، زنجان، فارس، اصفهان، مازندران، گیلان، گلستان، یزد، خراسان رضوی، قم

تعداد کل مشارکت کنندگان: 80 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 55 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 25 شرکت

زمان: 17-13 تیر 90

مساحت غیر مفید: 11000 مترمربع
مساحت مفید: 5000 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: پروین اعتصامی، شهریار، آذربايجان

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، ایتالیا، ترکیه، چین، مالزی، تایوان، تایلند، آذربایجان
استانهای مشارکت کننده: تهران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، قزوین

تعداد کل مشارکت کنندگان: 120 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 100 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 20 شرکت

زمان: 7-3 مرداد 90

مساحت غیر مفید: 2500 مترمربع
مساحت مفید: 1100 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: شهریار

کشورهای مشارکت کننده: تایوان، روسیه، هنگ کنگ، کره جنوبی، ژاپن، چین، ترکیه
استانهای مشارکت کننده: تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز

تعداد کل مشارکت کنندگان: 30 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 23 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 7 شرکت

زمان: 7-3 مرداد 90

مساحت غیر مفید: 2500 مترمربع
مساحت مفید: 1100 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: شهریار

کشورهای مشارکت کننده: تایوان، روسیه، هنگ کنگ، کره جنوبی، ژاپن، چین، ترکیه
استانهای مشارکت کننده: تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز

تعداد کل مشارکت کنندگان: 30 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 23 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 7 شرکت

زمان: 8-5 مهر 90

مساحت غیر مفید: 3000 مترمربع
مساحت مفید: 1500 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: فجر

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، فرانسه، چین، تایوان
استانهای مشارکت کننده: تهران، البرز، اصفهان، سمنان، قزوین

تعداد کل مشارکت کنندگان: 30 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 25 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 5 شرکت

زمان: 17-14 مهر 90

مساحت غیر مفید: 6000 مترمربع
مساحت مفید: 2500 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: سرو، بهار و نرگس

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، اتريش، ايتاليا، فرانسه، آمريكا، انگلستان، ژاپن، كره، مالزي، اندونزي، تركيه، تايوان
استانهای مشارکت کننده: تهران، هرمزگان، اصفهان، يزد، آذربايجان غربي، خوزستان، قزوين، خراسان رضوي، فارس، گلستان، مازندران، گيلان

تعداد کل مشارکت کنندگان: 100 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 85 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 15 شرکت

زمان: 22-19 مهر 90

مساحت غیر مفید: 6000 مترمربع
مساحت مفید: 3000 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: سالن اصلی نمایشگاه

کشورهای مشارکت کننده:
استانهای مشارکت کننده: گیلان، تهران، البرز، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، قم، اصفهان

تعداد کل مشارکت کنندگان: 60 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 60 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: – شرکت

زمان: 29-25 مهر 90

مساحت غیر مفید: 4500 مترمربع
مساحت مفید: 2200 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: 2 سالن اصلی نمایشگاه

کشورهای مشارکت کننده: چین، مالزی، ترکیه
استانهای مشارکت کننده: تهران، قزوین، البرز

تعداد کل مشارکت کنندگان: 75 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 70 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 5 شرکت

زمان: 20-16 آبان 90

مساحت غیر مفید: 3000 مترمربع
مساحت مفید: 1800 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: 2 سالن اصلی نمایشگاه

کشورهای مشارکت کننده: چین، ترکیه
استانهای مشارکت کننده: تهران، فارس، البرز، هرمزگان

تعداد کل مشارکت کنندگان: 50 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 48 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 2 شرکت

زمان: 20-17 آبان 90

مساحت غیر مفید: 4000 مترمربع
مساحت مفید: 2000 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: سرو و نرگس

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، اتریش، ايتالیا، ترکیه، ژاپن، اوکراین، مالزی، تایوان، كره جنوبي، چين، فرانسه
استانهای مشارکت کننده: تهران، قم، مازندران، البرز، مرکزی، اصفهان، خوزستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گیلان، گلستان، اردبیل، خراسان رضوی و فارس

تعداد کل مشارکت کنندگان: 40 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 25 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 15 شرکت

زمان: 30-26 آبان 90

مساحت غیر مفید: 5000 مترمربع
مساحت مفید: 2500 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: پروین اعتصامی

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، ايتالیا، ترکیه، ژاپن، مالزی، تایوان، كره جنوبي، چين
استانهای مشارکت کننده: تهران، خوزستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، قزوین، زنجان، فارس، اصفهان، مازندران، گیلان، یزد، خراسان رضوی

تعداد کل مشارکت کنندگان: 50 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 40 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 10 شرکت

زمان: 30-26 آبان 90

مساحت غیر مفید: 1000 مترمربع
مساحت مفید: 600 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: پروین اعتصامی

کشورهای مشارکت کننده:
استانهای مشارکت کننده: تهران، آذربایجان شرقی

تعداد کل مشارکت کنندگان: 10 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 10 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 0 شرکت

زمان: 30-26 آبان 90

مساحت غیر مفید: 7000 مترمربع
مساحت مفید: 3500 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: امیر کبیر

کشورهای مشارکت کننده: چین، ترکیه، مالزی، تایلند
استانهای مشارکت کننده: تهران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، البرز

تعداد کل مشارکت کنندگان: 50 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 45 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 5 شرکت

زمان: 23-19 دی 90

مساحت غیر مفید: 14000 مترمربع
مساحت مفید: 7000 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: حافظ، ملاصدرا، سرو، نرگس و بهار

کشورهای مشارکت کننده: مالزی، تایوان، چين، مصر، ترکیه
استانهای مشارکت کننده: تهران، قم، البرز، اصفهان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، فارس، یزد

تعداد کل مشارکت کنندگان: 120 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 110 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 10 شرکت

زمان: 29 دی – 2 بهمن 90

مساحت غیر مفید: 2000 مترمربع
مساحت مفید: 1200 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: سالن 27

کشورهای مشارکت کننده: تایوان، چين
استانهای مشارکت کننده: تهران، قم، البرز، اصفهان، آذربایجان شرقی، فارس، مازندران، یزد

تعداد کل مشارکت کنندگان: 30 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 28 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 2 شرکت

زمان: 29 بهمن – 2 اسفند 90

مساحت غیر مفید: 30000 مترمربع
مساحت مفید: 16000 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: 31A, 31B, 35, 38, 40A, 40B, 41A, 41B, 44A, 44B

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، اتریش، اسپانیا، ایتالیا، بلژیک، تایوان، چين، هنگ کنگ، کره، ژاپن، فرانسه، هند، امارات، مالزی، ترکیه، تایلند
استانهای مشارکت کننده: تهران، خوزستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، قزوین، زنجان، فارس، اصفهان، مازندران، گیلان، گلستان، یزد، خراسان رضوی، قم، سمنان، کرمانشاه، البرز

تعداد کل مشارکت کنندگان: 350 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 250 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 100 شرکت