نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و نوشیدنی، تکنولوژی و تجهیزات وابسته (IGATEX) – پاکستان

جزئیات نمایشگاه تاریخ 30 مهر - 2 آبان 98 مکان لاهور - پاکستان نوع نمایشگاه بین المللی دریافت فایل ثبت نام نمایشگاه نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و نوشیدنی، تکنولوژی و تجهیزات وابسته (IGATEX) - پاکستان

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی منسوجات خانگی، طراحی داخلی و لوازم خانگی

جزئیات نمایشگاه تاریخ 26-28 اسفند ماه 98 مکان قزاقستان - آلماتی نوع نمایشگاه بین المللی دریافت فایل ثبت نام نمایشگاه چهاردهمین نمایشگاه بین المللی منسوجات خانگی، طراحی داخلی و لوازم خانگی قزاقستان