چیستا ایزد بانوی دانش، آگاهی و فرزانگی، او راه راست را نشان می دهد.

( تاریخ اساطیری ایران-دکتر ژاله آموزگار )

شرکت نمایشگاهی چیستا با برگزاری نمایشگاه های گوناگون در سراسر کشور و حضور فعال در نمایشگاه های بین المللی، به صورت تخصصی نمایشگاه های زیر را برگزار می کند.
لوگو عضویت های شرکت نمایشگاهی چیستا

نمایندگی های ما در سایر کشورها

Merkür Fair Company
ترکیه

Merkür Fair Company


merkurfair

Beijing Joining Fair Co., Ltd نماینده شرکت نمایشگاهی چیستا
چین، هنگ کنگ و تایوان

Beijing Joining Fair Co., Ltd


Beijing-Joining-Fair-Co.-Ltd

RB OVERSEAS نماینده شرکت چیستا
هند

RB OVERSEAS


RB OVERSEAS

ایتالیا

COREXPO ITALIA srl


COREXPO ITALIA srl

رویدادهای داخلی

شرکت نمایشگاهی چیستا مفتخر به برگزاری نمایشگاه های داخلی زیر می باشد. جهت دریافت فرم ثبت نام و اطلاعات نمایشگاه روی تصاویر کلیک کنید.