تقویم نمایشگاه های 1401

ردیف نام نمایشگاه
استان تاریخ
1 بیستمین ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت، ﯾﺮاق آﻻت، ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﻮب اصفهان 7-10 تیر 1401 اطلاعات بیشتر
2 هفدهمین نمایشگاه صنعت اصفهان 7-10 تیر 1401 اطلاعات بیشتر
3 نمایشگاه تخصصی صادرات لوازم خانگی ، سیستمهای صوتی و تصویری و صنایع وابسته شهرآفتاب 27-31 تیر 1401 اطلاعات بیشتر
4 نمایشگاه تخصصی صادراتی مبلمان ، دکوراسیون داخلی ، تجهیزات و صنایع وابسته شهرآفتاب 27-31 تیر 1401 اطلاعات بیشتر
5 دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ، ماشین ابزار ، اتوماسیون صنعتی ، ماشین آلات صنعتی و کارگاهی شهر آفتاب 4-7 مرداد 1401 اطلاعات بیشتر
6 پنجمین نمایشگاه تخصصی صنعت چوب ، ماشین ابزار یراق آلات و تجهیزات شهر آفتاب 10-13 آبان 1401 اطلاعات بیشتر
7 سومین نمایشگاه بین المللی موتورسیکلت و دوچرخه شهر آفتاب 27-30 دی 1401 اطلاعات بیشتر
8 پنجمین ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ورزش، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻮﯾﻦ و ﺗﺠﻬﯿﺰات واﺑﺴﺘﻪ شهرآفتاب 27-30 دی 1401 اطلاعات بیشتر