تقویم نمایشگاه های 1401

ردیف نام نمایشگاه
محل برگزاری
تاریخ
1 چهاردهمین نمایشگاه بین المللی درب و پنجره و صنایع وابسته نمایشگاه بین المللی تهران 5-8 تیر 1401 اطلاعات بیشتر
2 بیستمین ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت، ﯾﺮاق آﻻت، ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﻮب اصفهان 7-10 تیر 1401 اطلاعات بیشتر
3 هفدهمین نمایشگاه صنعت اصفهان 7-10 تیر 1401 اطلاعات بیشتر
4 دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ، ماشین ابزار ، اتوماسیون صنعتی ، ماشین آلات صنعتی و کارگاهی شهر آفتاب 4-7 مرداد 1401 اطلاعات بیشتر
5 نهمین نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها، چای، قهوه و صنایع وابسته نمایشگاه بین المللی تهران 21-24 شهریور 1401 اطلاعات بیشتر
6 هشتمین نمایشگاه بین المللی لوله و اتصالات، ماشین آلات و صنایع وابسته نمایشگاه بین المللی تهران 9-12 مهر 1401 اطلاعات بیشتر
7 چهارمین نمایشگاه تخصصی یراق آلات، ماشین آلات مبلمان و صنایع وابسته مشهد 18-21 مهر 1401 اطلاعات بیشتر
8 دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت برق، اتوماسیون صنعتی اصفهان 4-7 آبان 1401 اطلاعات بیشتر
9 پنجمین نمایشگاه تخصصی صنعت چوب ، ماشین ابزار یراق آلات و تجهیزات شهر آفتاب 10-13 آبان 1401 اطلاعات بیشتر
10 نمایشگاه بین المللی صنعت، ابزار، ماشین آلات، تجهیزات صنعتی و صنایع کارگاهی اهواز 24-27 آبان 1401 اطلاعات بیشتر
11 پنجمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات، مواد الویه صنایع چوب اهواز 24-27 آبان 1401 اطلاعات بیشتر
12 پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق اهواز 24-27 آبان 1401 اطلاعات بیشتر
13 دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت، ابزار، ماشین آلات صنعتی و صنایع کارگاهی شیراز 14-17 دی 1401 اطلاعات بیشتر
14 شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق شیراز 14-17 دی 1401 اطلاعات بیشتر
15 چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات، مواد اولیه صنایع چوب شیراز 14-17 دی 1401 اطلاعات بیشتر
16 سومین نمایشگاه بین المللی موتورسیکلت و دوچرخه شهر آفتاب 4-7 بهمن 1401 اطلاعات بیشتر
17 پنجمین ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ورزش، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻮﯾﻦ و ﺗﺠﻬﯿﺰات واﺑﺴﺘﻪ شهرآفتاب 4-7 بهمن 1401 اطلاعات بیشتر