زمان: 25-22 تیر 1402

متراژ غیر مفید: 7500 متر مربع
متراژ مفید: 4000 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: امیرکبیر

نمایندگی کشورهای مشارکت کننده: چین، ترکیه، تایوان، آلمان، کره، ایتالیا
استانهای مشارکت کننده: تهران، البرز، آذربایجان غربی، فارس، اصفهان، قم، خوزستان، خراسان رضوی

تعداد کل مشارکت کنندگان: 58 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 49 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 9 شرکت

زمان: 25-22 تیر 1402

متراژ غیر مفید: 7500 متر مربع
متراژ مفید: 4000 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: امیرکبیر

نمایندگی کشورهای مشارکت کننده: چین، ترکیه، تایوان، کره جنوبی، ژاپن
استانهای مشارکت کننده: تهران، اصفهان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، فارس، یزد، قزوین، البرز

تعداد کل مشارکت کنندگان: 101
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 89
تعداد نمایندگی مشارکت کنندگان خارجی: 11

زمان: 26-23 تیر 1402

متراژ غیر مفید: 21000 متر مربع
متراژ مفید: 15400 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: 35، 38، 40، 41، 44 و میلاد

نمایندگی کشورهای مشارکت کننده: ترکیه، چین، ایتالیا
استانهای مشارکت کننده: تهران، اصفهان، البرز، یزد، آذربایجان غربی، فارس، خراسان رضوی، قزوین، قم

تعداد کل مشارکت کنندگان: 163 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 155 شرکت
تعداد نمایندگی مشارکت کنندگان خارجی: 8 شرکت

زمان: 31 مرداد – 3 شهریور 1402

متراژ غیر مفید: 26000 متر مربع
متراژ مفید: 15000 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: و سالن ملل A4 ، A5، A6 سالن

نمایندگی کشورهای مشارکت کننده: چین، ترکیه، تایوان، کره جنوبی، ژاپن، ایتالیا
استانهای مشارکت کننده: تهران، اصفهان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، فارس، یزد، قزوین، البرز، قم، خراسان رضوی، مازندران، گیلان، سمنان، زنجان، خوزستان، مرکزی

تعداد کل مشارکت کنندگان: 150 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 70 شرکت
تعداد نمایندگی مشارکت کنندگان خارجی: 80 شرکت

زمان: 19-16 شهریور 1402

متراژ غیر مفید: 14000 متر مربع
متراژ مفید: 7500 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: 9،7-8 ، 11-10 و فضای باز سالنها

نمایندگی کشورهای مشارکت کننده: ترکیه، ایتالیا، سریلانکا، هند
استانهای مشارکت کننده: تهران ، اصفهان ، یزد ، خراسان رضوی ، البرز، آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی ، قم ، گیلان ، مازندران

تعداد کل مشارکت کنندگان: 154 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 139 شرکت
تعداد نمایندگی مشارکت کنندگان خارجی: 15 شرکت

زمان: 8-5 تیر 1401

متراژ غیر مفید: 28000 متر مربع
متراژ مفید: 14800 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: 44-41-40-38-35-31A -31B و ﻓﺿﺎی ﺑﺎز ﻣﻘﺎﺑل ﺳﺎﻟنها

نمایندگی کشورهای مشارکت کننده: ترکیه، چین
استانهای مشارکت کننده: تهران، اصفهان،آذربایجان شرقی، یزد، قزوین، مازندران، خراسان رضوی خراسان رضوی، فارس، البرز، قم،

تعداد کل مشارکت کنندگان: 156 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 153 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 3 شرکت

ﭼﮭﺎردھﻣﯾن ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ درب و ﭘﻧﺟره و ﺻﻧﺎﯾﻊ واﺑﺳﺗه - شیراز

زمان: 10-7 تیر 1401

متراژ غیر مفید: 8000 متر مربع
متراژ مفید: 4000 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: امیرکبیر

نمایندگی کشورهای مشارکت کننده: چین، ترکیه، تایوان، کره جنوبی، ژاپن
استانهای مشارکت کننده: تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی، فارس، یزد، قزوین، البرز، قم، خراسان رضوی

تعداد کل مشارکت کنندگان: 98
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 88
تعداد نمایندگی مشارکت کنندگان خارجی: 10

هفدھمین نمایشگاه بین المللی صنعت - اﺻﻔﮭﺎن

زمان: 10-7 تیر 1401

متراژ غیر مفید: 8000 متر مربع
متراژ مفید: 4000 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: امیر کبیر

نمایندگی کشورهای مشارکت کننده: چین، ترکیه، تایوان، آلمان، کره، ایتالیا
استانهای مشارکت کننده: تهران، اﻟﺑرز، آذرﺑﺎﯾﺟﺎن ﻏرﺑﯽ و ﺷرﻗﯽ، ﻓﺎرس، اﺻﻔﮭﺎن، ﻗم، ﺧوزﺳﺗﺎن، ﺧراﺳﺎن رﺿوی

تعداد کل مشارکت کنندگان: 52 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 45 شرکت
تعداد نمایندگی مشارکت کنندگان خارجی: 7 شرکت

بیستمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات، مواد اولیه صنایع چوب - اصفهان

زمان: 7-4 مرداد 1401

متراژ غیر مفید: 12000 متر مربع
متراژ مفید: 7200 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: A5، A6

نمایندگی کشورهای مشارکت کننده: چین، ژاپن، تایوان، ترکیه، کره جنوبی
استانهای مشارکت کننده: تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی، فارس، سزد، قزوین، البرز، قم، مازندران

تعداد کل مشارکت کنندگان: 122 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 105 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 17 شرکت

دومین نمایشگاه بین المللی صنعت - شهر آفتاب

زمان: 24-21 شهریور 1401

متراژ غیر مفید: 8000 متر مربع
متراژ مفید: 5200 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: 27، 7، 6 و فضای باز سالنها

نمایندگی کشورهای مشارکت کننده: ترکیه، ایتالیا، برزیل
استانهای مشارکت کننده: تهران، اصفهان، یزد، خراسان رضوی، قم، البرز، قزوین

تعداد کل مشارکت کنندگان: 91 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 88 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 3 شرکت

نهمین نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها، چای، قهوه و صنایع وابسته - نمایشگاه بین المللی

زمان: 12-9 مهر 1401

متراژ غیر مفید: 4500 متر مربع
متراژ مفید: 2500 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: 41 و فضای باز سالن

نمایندگی کشورهای مشارکت کننده: چین، هند
استانهای مشارکت کننده: تهران، اصفهان، یزد، خراسان رضوی، البرز، آذربایجان شرقی، قم، قزوین

تعداد کل مشارکت کنندگان: 32 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 30 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 2 شرکت

زمان: 7-4 آبان 1401

متراژ غیر مفید: 12000 متر مربع
متراژ مفید: 8000 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: امیرکبیر

نمایندگی کشورهای مشارکت کننده: :  تایوان، مالزی، ژاپن، چین،/ کره جنوبی، آلمان، انگلستان، ایتالیا، سوئد، چک، ترکیه
استانهای مشارکت کننده: تهران، اصفهان، یزد، البرز، قزوین، فارس، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، قم، زنجان، سمنان، مازندران

تعداد کل مشارکت کنندگان: 150 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 110 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 40 شرکت

زمان: 13-10 آبان 1401

متراژ غیر مفید: 15000 متر مربع
متراژ مفید: 9000 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: A5، A4

نمایندگی کشورهای مشارکت کننده: ترکیه، آلمان، چین، کره، ایتالیا، اتریش، تایوان
استانهای مشارکت کننده: تهران، اصفهان، خراسان رضوی، البرز، فارس، آذربایجان غربی، مازندران، آذربایجان شرقی، قزوین، قم

تعداد کل مشارکت کنندگان: 85 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 55 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 30 شرکت

زمان: 27-24 آبان 1401

متراژ غیر مفید: 2500 متر مربع
متراژ مفید: 1500 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: کارون

نمایندگی کشورهای مشارکت کننده: ترکیه، چین، مالزی، سوئد
استانهای مشارکت کننده: تهران، اصفهان، یزد، خراسان رضوی، قم، قزوین، البرز، خوزستان

تعداد کل مشارکت کنندگان: 30 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 25 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 5 شرکت

زمان: 27-24 آبان 1401

متراژ غیر مفید: 1500 متر مربع
متراژ مفید: 1000 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: خلیج فارس

نمایندگی کشورهای مشارکت کننده: ترکیه، آلمان، چین
استانهای مشارکت کننده: فارس، تهران، اصفهان، یزد، خراسان رضوی، قم، قزوین، البرز، خوزستان

تعداد کل مشارکت کنندگان: 32 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 27 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 5 شرکت

زمان: 16-8 آذر 1401

متراژ غیر مفید: 5000 متر مربع
متراژ مفید: 3000 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: عطار

نمایندگی کشورهای مشارکت کننده: ترکیه، آلمان، چین، کره، ایتالیا، تایوان
استانهای مشارکت کننده: تهران، اصفهان، خراسان رضوی، البرز، فارس، آذربایجان غربی، مازندران، آذربایجان شرقی، قم، قزوین

تعداد کل مشارکت کنندگان: 33 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 28 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 5 شرکت

زمان: 17-14 دی 1401

متراژ غیر مفید: 2000 متر مربع
متراژ مفید: 1400 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: نرگس، بهار

نمایندگی کشورهای مشارکت کننده: چین، ترکیه، تایوان، کره جنوبی، انگلستان، ایتالیا، ژاپن، چک
استانهای مشارکت کننده: تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، یزد، البرز، قم، قزوین، آذربایجان شرقی و غربی

تعداد کل مشارکت کنندگان: 49 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 41 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 8 شرکت

زمان: 17-14 دی 1401

متراژ غیر مفید: 2000 متر مربع
متراژ مفید: 1400 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: بهار، سرو

نمایندگی کشورهای مشارکت کننده: چین، ترکیه، تایوان، کره جنوبی، انگلستان، ایتالیا، ژاپن، چک
استانهای مشارکت کننده: تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، یزد، البرز، قم، قزوین، آذربایجان شرقی

تعداد کل مشارکت کنندگان: 30 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 22 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 8 شرکت

زمان: 17-14 دی 1401

متراژ غیر مفید: 4500 متر مربع
متراژ مفید: 3000 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: حافظ

نمایندگی کشورهای مشارکت کننده: چین، ترکیه، تایوان، ایتالیا، ژاپن
استانهای مشارکت کننده: تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، یزد، البرز، قم، قزوین، آذربایجان غربی و شرقی، مازندران

تعداد کل مشارکت کنندگان: 33 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 28 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 5 شرکت

زمان: 7-4 بهمن 1401

متراژ غیر مفید: 13500 متر مربع
متراژ مفید: 9000 متر مربع
سالنهای تحت پوشش:  A5، A4

نمایندگی کشورهای مشارکت کننده: چین، کره، ایتالیا، ژاپن، هند، آلمان، تایوان، هنگ کنگ، اسپانیا، ترکیه
استانهای مشارکت کننده: تهران، اصفهان، فارس، یزد، قم، خراسان رضوی، البرز، آذربایجان غربی و شرقی، قزوین، مازندران، سمنان، همدان، گیلان، زنجان

تعداد کل مشارکت کنندگان: 72 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 63 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 9 شرکت

زمان: 12-9 بهمن 1401

متراژ غیر مفید: 25000 متر مربع
متراژ مفید: 18000 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: 5، 6، 31، 35، 38، 40، 41، 44 و فضای باز مقابل سالنها

نمایندگی کشورهای مشارکت کننده: چین، ترکیه، تایوان، ایتالیا، ژاپن
استانهای مشارکت کننده: تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، یزد، البرز، قم، قزوین، آذربایجان شرقی و غربی، خوزستان، سمنان، گیلان، مازندران، زنجان

تعداد کل مشارکت کنندگان: 215 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 205 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 10 شرکت

زمان: 20-17 تیر 1400

متراژ غیر مفید: 7000 متر مربع
متراژ مفید: 4000 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: امیر کبیر

نمایندگی کشورهای مشارکت کننده: چین، ترکیه، تایوان، آلمان، کره
استانهای مشارکت کننده: اصفهان، تهران، مشهد، شیراز، تبریز، یزد

تعداد کل مشارکت کنندگان: 52 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 45 شرکت
تعداد نمایندگی مشارکت کنندگان خارجی: 7 شرکت

شانزدهمین نمایشگاه صنعت، ماشین آلات و ابزار آلات صنعتی، نمایشگاه بین المللی اصفهان

زمان: 20-17 تیر 1400

متراژ غیر مفید: 6000 متر مربع
متراژ مفید: 3000 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: امیرکبیر

نمایندگی کشورهای مشارکت کننده: چین، ترکیه، تایوان، آلمان، کره، ایتالیا
استانهای مشارکت کننده: تهران، البرز، آذربایجان غربی، فارس، اصفهان، قم، خوزستان

تعداد کل مشارکت کنندگان: 52
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 45
تعداد نمایندگی مشارکت کنندگان خارجی: 7

زمان: 21-18 مهر 1400

متراژ غیر مفید: 3000 متر مربع
متراژ مفید: 1500 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: سالن 6

نمایندگی کشورهای مشارکت کننده:
استانهای مشارکت کننده: تهران، اصفهان، مشهد

تعداد کل مشارکت کنندگان: 27 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 27 شرکت
تعداد نمایندگی مشارکت کنندگان خارجی: – شرکت

هفتمین نمایشگاه لوله و اتصالات تهران

زمان: 23-20 مهر 1400

متراژ غیر مفید: 9000 متر مربع
متراژ مفید: 4000 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: حافظ

نمایندگی کشورهای مشارکت کننده: کره، آلمان، ژاپن
استانهای مشارکت کننده: تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، البرز، قم، آذربایجان شرقی

تعداد کل مشارکت کنندگان: 50 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 47 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 3 شرکت

بیست و دومین نمایشگاه لوازم خانگی استان فارس

زمان: 7-4 آبان 1400

متراژ غیر مفید: 9000 متر مربع
متراژ مفید: 5000 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: A5

نمایندگی کشورهای مشارکت کننده: چین، ژاپن، تایوان، آلمان، کره، ایتالیا
استانهای مشارکت کننده: تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز، یزد

تعداد کل مشارکت کنندگان: 57 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 45 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 12 شرکت

نمایشگاه ین المللی صنعتی شهر آفتاب

زمان: 7-4 آبان 1400

متراژ غیر مفید: 7000 متر مربع
متراژ مفید: 3500 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: A4

نمایندگی کشورهای مشارکت کننده: ترکیه، چین، کره، آلمان، ایتالیا
استانهای مشارکت کننده: تهران، البرز، آذربایجان غربی و شرقی، فارس، اصفهان، خراسان رضوی، قم، اردبیل، خوزستان

تعداد کل مشارکت کنندگان: 56 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 48 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 8 شرکت

نمایشگاه ین المللی صنعت چوب، ماشین آلات شهر آفتاب

زمان: 24-21 دی 1400

متراژ غیر مفید: 4000 متر مربع
متراژ مفید: 2400 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: A4

نمایندگی کشورهای مشارکت کننده: چین، تایوان
استانهای مشارکت کننده: تهران، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، گیلان، قم

تعداد کل مشارکت کنندگان: 27 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 25 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 2 شرکت

نمایشگاه ورزش، محصولات نوین و تجهیزات وابسته

زمان: 24-21 دی 1400

متراژ غیر مفید: 9000 متر مربع
متراژ مفید: 5000 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: A5

نمایندگی کشورهای مشارکت کننده: چین، کره، ایتالیا، ژاپن، هند، آلمان، تایوان، هنگ کنگ
استانهای مشارکت کننده: تهران، اصفهان، شیراز، یزد، قم، مشهد، البرز

تعداد کل مشارکت کنندگان: 54 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 45 شرکت
تعداد نمایندگی مشارکت کنندگان خارجی: 9 شرکت

نمایشگاه دوچرخه، موتور سیکلت، وسایل نقلیه موتوری و هیبریدی و قطعات یدکی

زمان: 24-21 دی 1400

متراژ غیر مفید: 2000 متر مربع
متراژ مفید: 1000 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: سرو

نمایندگی کشورهای مشارکت کننده: ترکیه، چین، کره ، آلمان
استانهای مشارکت کننده: تهران، البرز، آذربایجان غربی و شرقی، فارس، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان

تعداد کل مشارکت کنندگان: 35 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 32 شرکت
تعداد نمایندگی مشارکت کنندگان خارجی: 3 شرکت

نمایشگاه ماشین آلات، یراق آلات، مواد اولیه صنایع چوب

زمان: 24-21 دی 1400

متراژ غیر مفید: 3000 متر مربع
متراژ مفید: 2000 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: بهار

نمایندگی کشورهای مشارکت کننده: چین، ترکیه، تایوان، کره جنوبی، ژاپن
استانهای مشارکت کننده: تهران، اصفهان، تبریز، فارس، یزد، قزوین، البرز

تعداد کل مشارکت کنندگان: 40 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 35 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 5 شرکت

نمایشگاه صنعت، شیراز

زمان: 24-21 دی 1400

متراژ غیر مفید: 3000 متر مربع
متراژ مفید: 2000 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: سرو

نمایندگی کشورهای مشارکت کننده: ترکیه، چین، کره ، آلمان
استانهای مشارکت کننده: تهران، اصفهان، البرز، آذربایجان غربی و شرقی، فارس، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان

تعداد کل مشارکت کنندگان: 35 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 32 شرکت
تعداد نمایندگی مشارکت کنندگان خارجی: 3 شرکت

نمایشگاه صنعت برق، شیراز

زمان: 9-6 بهمن 1400

متراژ غیر مفید: 7000 متر مربع
متراژ مفید: 3500 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: کارون، خلیج فارس

نمایندگی کشورهای مشارکت کننده: ژاپن، کره ، آلمان
استانهای مشارکت کننده: تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، خورستان، البرز، قم، قزوین

تعداد کل مشارکت کنندگان: 40 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 37 شرکت
تعداد نمایندگی مشارکت کنندگان خارجی: 3 شرکت

زمان: 28-25 تیر 1399

متراژ غیر مفید: 6000 متر مربع
متراژ مفید: 2800 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: شیخ بهایی- ملاصدرا

نمایندگی کشورهای مشارکت کننده: چین، آلمان، ترکیه
استانهای مشارکت کننده: ،اصفهان، تهران، البرز، فارس، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، قم، خوزستان

تعداد کل مشارکت کنندگان: 48 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 45 شرکت
تعداد نمایندگی مشارکت کنندگان خارجی: 3 شرکت

هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی ماشین آلات، یراق آلات، مواد اولیه صنایع چوب - اصفهان

زمان: 28-25 تیر 1399

متراژ غیر مفید: 7000 متر مربع
متراژ مفید: 2800 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: شیخ بهایی،ملاصدرا

نمایندگی کشورهای مشارکت کننده: ترکیه، چین ، تایوان
استانهای مشارکت کننده: تهران، اصفهان، فارس، البرز، آذربایجان غربی، مشهد، یزد

تعداد کل مشارکت کنندگان: 65
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 60
تعداد نمایندگی مشارکت کنندگان خارجی: 5

پانزدهمین نمایشگاه صنعت اصفهان

زمان: 30-27 بهمن 1399

متراژ غیر مفید: 4500 متر مربع
متراژ مفید: 2300 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: 6

نمایندگی کشورهای مشارکت کننده:
استانهای مشارکت کننده: تهران، البرز، آذربایجان غربی، فارس، اصفهان، قم، خوزستان

تعداد کل مشارکت کنندگان: 35 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 35 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 0 شرکت

زمان: 7-4 تیر 1398

متراژ غیر مفید: 4500 متر مربع
متراژ مفید: 2600 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: شیخ بهایی- میرداماد

نمایندگی کشورهای مشارکت کننده: چین، کره، تایوان، ترکیه
استانهای مشارکت کننده: اصفهان، تهران، البرز، فارس، آذربایجان غربی، خراسان رضوی

تعداد کل مشارکت کنندگان: 52 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 48 شرکت
تعداد نمایندگی مشارکت کنندگان خارجی: 4 شرکت

هفدهمین نمایشگاه صنایع چوب، ماشین آلات، یراق آلات اصفهان

زمان: 12-9 مهر 1398

متراژ غیر مفید: 5000 متر مربع
متراژ مفید: 2200 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: شهریار

نمایندگی کشورهای مشارکت کننده: ترکیه، چین ، کره، آلمان ، اینتالیا
استانهای مشارکت کننده: تهران، اصفهان، فارس، البرز، آذربایجان غربی و شرقی، خراسان رضوی، قم، اردبیل ، خوزستان

تعداد کل مشارکت کنندگان: 53
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 48
تعداد نمایندگی مشارکت کنندگان خارجی: 5

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات، مواد اولیه صنایع چوب تبریز

زمان: 21-18 مهر 1398

متراژ غیر مفید: 2400 متر مربع
متراژ مفید: 1550 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: 6

نمایندگی کشورهای مشارکت کننده: چین
استانهای مشارکت کننده: اصفهان، مرکزی، مازندران، آذربایجان شرقی

تعداد کل مشارکت کنندگان: 38 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 37 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 1 شرکت

ششمین نمایشگاه بین المللی لوله و اتصالات، ماشین آلات و تجهیزات وابسته – تهران

زمان: 11-8 آبان 1398

متراژ غیر مفید: 3000 متر مربع
متراژ مفید: 1500 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: سرو

نمایندگی کشورهای مشارکت کننده: ترکیه، چین، آلمان
استانهای مشارکت کننده: فارس، تهران، البرز، اصفهان، خوزستان، آذربایجان غربی و شرقی ، خراسان رضوی

تعداد کل مشارکت کنندگان: 35 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 32 شرکت
تعداد نمایندگی مشارکت کنندگان خارجی: 3 شرکت

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات، مواد اولیه صنایع چوب شیراز

زمان: 24-21 آبان 1398

متراژ غیر مفید: 1500 متر مربع
متراژ مفید: 700 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: ملل

نمایندگی کشورهای مشارکت کننده:
استانهای مشارکت کننده: تهران ، اصفهان، البرز، فارس، خراسان رضوی ، آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی

تعداد مشارکت کنندگان فستیوال: 20 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان گالری: 100 نفر
تعداد نمایندگی مشارکت کنندگان خارجی:

نخستین فستیوال ملی معماران و کارفرمایان

زمان: 24-21 آبان 1398

متراژ غیر مفید: 9000 متر مربع
متراژ مفید: 4500 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: A5

نمایندگی کشورهای مشارکت کننده: ترکیه، چین، کره، آلمان، ایتالیا، تایوان، روسیه
استانهای مشارکت کننده: تهران، البرز، خوزستان، فارس، قم، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، اصفهان، اردبیل

تعداد کل مشارکت کنندگان: 61 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 56 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 5 شرکت

سومین نمایشگاه تخصصی صنعت چوب، ماشین آلات، ابزار، یراق آلات و تجهیزات وابسته

زمان: 9-6 آذر 1398

متراژ غیر مفید: 7500 متر مربع
متراژ مفید: 4500 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: شیخ بهایی، ملاصدرا، نقش جهان

نمایندگی کشورهای مشارکت کننده: ترکیه، چین ، کره، تایوان
استانهای مشارکت کننده: تهران، اصفهان، فارس، البرز، آذربایجان غربی، خوزستان، خراسان رضوی

تعداد کل مشارکت کنندگان: 70 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 65 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 5 شرکت

چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت، تجهیزات صنعتی، کارگاهی، ابزارآلات و نظافت صنعتی

زمان: 27-24 دی 1398

متراژ غیر مفید: 3000 متر مربع
متراژ مفید: 2100 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: A4

نمایندگی کشورهای مشارکت کننده: چین
استانهای مشارکت کننده: قم، مشهد، اصفهان، تبریز

تعداد کل مشارکت کنندگان: 33 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 32 شرکت
تعداد نمایندگی مشارکت کنندگان خارجی: 1 شرکت

پوستر نمایشگاه دوچرخه، موتور سیکلت، وسایل نقلیه موتوری و هیبریدی و قطعات یدکی

زمان: 27-24 دی 1398

متراژ غیر مفید: 4500 متر مربع
متراژ مفید: 3100 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: A5

نمایندگی کشورهای مشارکت کننده: چین، تایوان، کره، ایتالیا، ترکیه
استانهای مشارکت کننده: اصفهان، قم، البرز

تعداد کل مشارکت کنندگان: 50 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 42 شرکت
تعداد نمایندگی مشارکت کنندگان خارجی: 8 شرکت

سومین نمایشگاه بین المللی ورزش، محصولات نوین و تجهیزات وابسته

زمان: 16-13 بهمن 1398

متراژ غیر مفید: 33000 متر مربع
متراژ مفید: 21000 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: 25-38-B38-40-41-44/1-44/2-A31-B31

نمایندگی کشورهای مشارکت کننده: ترکیه، هند، چین
استانهای مشارکت کننده: تهران، اصفهان، فارس، البرز، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، سمنان، قمريال مرکزی، خوزستان، کردستان

تعداد کل مشارکت کنندگان: 190 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 180 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 10 شرکت

هجدهمین نمایشگاه بین المللی یراق آلات و ماشین آلات مبلمان، تجهیزات و صنایع وابسته – تهران

زمان: 17-14 تیر 1397

متراژ غیر مفید: 3500
متراژ مفید: 2500
سالنهای تحت پوشش: شیخ بهایی- میرداماد

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، تایوان، ترکیه، چین و کره
استانهای مشارکت کننده: تهران- البرز- آذربایجان- مازندران- قم- مرکزی- اصفهان- خوزستان

تعداد کل مشارکت کنندگان: 60
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 55
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 5

زمان: 22-19 مهر 1397

متراژ غیر مفید: 2600 متر مربع
متراژ مفید: 1500 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: ابوسعید، مولوی

نمایندگی کشورهای مشارکت کننده: آلمان، ايتاليا، آمريكا، ژاپن، چین، لهستان، اکراین، پاکستان، تركيه و تايوان
استانهای مشارکت کننده: تهران، خراسان رضوي، خراسان شمالی، اصفهان، سمنان، مازندران، یزد، فارس، گیلان، قزوین، آذربايجان غربي، البرز، قم

تعداد کل مشارکت کنندگان: 70
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 60
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 10

زمان: 28-25 دی 1397

متراژ غیر مفید: 5000 متر مربع
متراژ مفید: 2000 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: A5

نمایندگی کشورهای مشارکت کننده: ایتالیا، چین، کره
استانهای مشارکت کننده: تهران، اصفهان، سمنان، مازندران، یزد، فارس، گیلان، قزوین، آذربايجان غربي، البرز، قم

تعداد کل مشارکت کنندگان: 50
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 46
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 4

زمان: 16-13 بهمن 1397

متراژ غیر مفید: 25000 متر مربع
متراژ مفید: 17000 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: 31A,31B,35,38,38B,40,41,44

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، ترکیه، چین، ایتالیا، هند، کره جنوبی، تایوان
استانهای مشارکت کننده: تهران، البرز، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، خوزستان، مازندران،گیلان، اصفهان، فارس، خراسان رضوی، گلستان، کرمانشاه، مرکزی، قزوین، قم، یزد

تعداد کل مشارکت کنندگان: 200
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 186
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 14

زمان: 14 بهمن 1397

سالنهای تحت پوشش: سالن خلیج فارس سازمان توسعه تجارت ایران (محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران)

کشورهای مشارکت کننده:
استانهای مشارکت کننده: تهران، آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، يزد، زنجان، گيلان، اردبيل، مازندران، قزوين، قم، اصفهان، فارس، خراسان رضوي، سمنان

تعداد کل مشارکت کنندگان: 300
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 300
تعداد مشارکت کنندگان خارجی:

زمان: 31-28 تیر 1396

مساحت غیر مفید: 12000 مترمربع
مساحت مفید: 5200 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: نقش جهان، نصف جهان، شیخ بهایی، میرداماد

کشورهای مشارکت کننده: آلمان ، ایتالیا، چین، مالزی، ترکیه، تایوان
استانهای مشارکت کننده: تهران، البرز، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خوزستان، مازندران، اصفهان، فارس ، مرکزی، قزوین، قم

تعداد مشارکت کنندگان: 75 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 73 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 2 شرکت

زمان: 15-12 مرداد 1396

مساحت غیر مفید: 15000 مترمربع
مساحت مفید: 7500 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: شهریار، پروین اعتصامی

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، ایتالیا، ترکیه، چین، مالزی، تایوان، کره
استانهای مشارکت کننده: تهران، البرز، آذربایجان، مازندران، قم، مرکزی، اصفهان، خوزستان

تعداد مشارکت کنندگان: 110 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 105 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 5 شرکت

زمان: 14-11 مهر 1396

مساحت غیر مفید: 15000 متر مربع
مساحت مفید: 8500 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: شهریار، پروین اعتصامی

کشورهای مشارکت کننده: ترکیه، چین، تایوان، آلمان، ایتالیا، هنگ کنگ، استرالیا، اسپانیا و کره جنوبی
استانهای مشارکت کننده: تهران، البرز، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خوزستان، فارس، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، قزوین، قم، اصفهان، گلستان، مرکزی، کرمانشاه، کرمان، یزد

تعداد مشارکت کنندگان: 120 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 111 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 9 شرکت

زمان: 12-9 آبان 1396

مساحت غیر مفید: 6300 متر مربع
مساحت مفید: 5500 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: حافظ

کشورهای مشارکت کننده: ترکیه، کره، چین، ایتالیا، آلمان
استانهای مشارکت کننده: تهران،البرز، فارس، مازندران،قزوین، قم، آذربایجان، خوزستان ، اصفهان

تعداد مشارکت کنندگان: 48 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 43 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 5 شرکت

زمان: 26-23 آبان 1396

مساحت غیر مفید: 2300 متر مربع
مساحت مفید: 1200 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: 2

کشورهای مشارکت کننده: چین، کره، ترکیه، ایتالیا
استانهای مشارکت کننده: تهران، البرز، قم، فارس، مازندران

تعداد مشارکت کنندگان: 35 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 31 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 4 شرکت

زمان: 12-9 آذر 1396

مساحت غیر مفید: 3000 متر مربع
مساحت مفید: 1700 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: کارون

کشورهای مشارکت کننده: چین، ترکیه، کره
استانهای مشارکت کننده: تهران، البرز، آذربایجان غربی، خوزستان، فارس، قم

تعداد مشارکت کنندگان: 43 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 40 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 3 شرکت

زمان: 29-25 دی 1396

مساحت غیر مفید: 4000 متر مربع
مساحت مفید: 2800 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: A6

کشورهای مشارکت کننده: چین، تایوان، آلمان، ایتالیا
استانهای مشارکت کننده: تهران، تبریز، اصفهان، مشهد

تعداد مشارکت کنندگان: 60 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 50 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 10 شرکت

زمان: 26-23 بهمن 1396

مساحت غیر مفید: 40000 متر مربع
مساحت مفید: 28000 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: 6-7-8-9-31A-31B-35-38-38B-40-41-44.1-44.2

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، اتریش، اسپانیا، ایتالیا، بلژیک، چین، کره جنوبی، فرانسه، هند، مالزی، ترکیه، تایوان، لهستان، رومانی، سوئیس، سنگاپور
استانهای مشارکت کننده: تهران، البرز، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، خوزستان، مازندران، گیلان، اصفهان، فارس، خراسان رضوی، گلستان، کرمانشاه، مرکزی، قزوین، قم، یزد

تعداد مشارکت کنندگان: 320 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 220 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 100 شرکت

زمان: 11-7 اسفند 1396

مساحت غیر مفید: 7858 مترمربع
مساحت مفید: 5000 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: نقش جهان، نصف جهان، شیخ بهایی، میرداماد

کشورهای مشارکت کننده: کره،چین، ایتالیا، ترکیه، هنگ کنگ، تایوان، امارات، آلمان
استانهای مشارکت کننده: تهران، البرز، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خوزستان، مازندران، اصفهان، فارس، مرکزی، قزوین، قم

تعداد کل مشارکت کنندگان: 57
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 37
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 20

زمان: 24-21 تیر 1395

مساحت غیر مفید: 10000 متر مربع
مساحت مفید: 5207 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: نقش جهان، نصف جهان، شیخ بهایی، میرداماد

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، ایتالیا، ترکیه، چین، مالزی، تایوان
استانهای مشارکت کننده: تهران، خوزستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، اصفهان، البرز، قزوین، قم، فارس

تعداد مشارکت کنندگان: 72 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 60 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 12 شرکت

زمان: 29-26 مرداد 1395

مساحت غیر مفید: 9000 متر مربع
مساحت مفید:
5900 متر مربع
سالنهای تحت پوشش:
شهریار، پروین

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، ایتالیا، ترکیه، چین، مالزی، تایوان، کره جنوبی
استانهای مشارکت کننده:
تهران، خوزستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، اصفهان، البرز، قم، فارس

تعداد مشارکت کنندگان: 105 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی:
95 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی:
10 شرکت

زمان: 30-27 مهر 1395

مساحت غیرمفید: 3000 مترمربع
مساحت مفید: 1486 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: سالن اصلی نمایشگاه

کشورهای مشارکت کننده: نمایندگی از ترکیه
استانهای مشارکت کننده: تهران، البرز، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان خوزستان، مازندران،گیلان، اصفهان، فارس، خراسان رضوی، گلستان، کرمانشاه، مرکزی، قزوین، قم، یزد

تعداد مشارکت کنندگان: 25 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 23 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 2 شرکت

زمان: 28-25 آبان 1395

مساحت غیر مفید: 6000 متر مربع
مساحت مفید: 4000 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: حافظ

کشورهای مشارکت کننده: نمایندگی از آلمان، ایتالیا، مالزی، چین، ترکیه
استانهای مشارکت کننده: تهران، فارس، اصفهان، آذربایجان شرقی، مازندران، خوزستان، مرکزی

تعداد مشارکت کنندگان: 60 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 47 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 13 شرکت

زمان: 7-4 آذر 1395

مساحت غیر مفید: 4500 متر مربع
مساحت مفید: 1500 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: کارون

کشورهای مشارکت کننده: نمایندگی ازچین، ترکیه، مالزی
استانهای مشارکت کننده: تهران، البرز، آذربایجان، خوزستان، فارس

تعداد مشارکت کنندگان: 40 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 37 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 3 شرکت

زمان: 30-27 بهمن 1395

مساحت غیرمفید: 40000 متر مربع
مساحت مفید: 27500متر مربع
سالنهای تحت پوشش: 7و6 – 27 – 40-41 –1-44و -2-44– B31 و A31 – 35 – 38 – A38 -B38-5-A5

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، اتریش، اسپانیا، ایتالیا، بلژیک، چین،کره جنوبی، فرانسه، هند، مالزی، ترکیه، تایوان، لهستان، رومانی، سوئیس، سنگاپور
استانهای مشارکت کننده: تهران، البرز، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان خوزستان، مازندران،گیلان، اصفهان، فارس، خراسان رضوی، گلستان، کرمانشاه، مرکزی، قزوین، قم، یزد

تعداد مشارکت کنندگان: 406 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 250 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 156 شرکت

زمان: 10-7 خرداد 1394

مساحت غیر مفید: 10000 مترمربع
مساحت مفید: 5700 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: نقش جهان، نصف جهان، شیخ بهایی، میرداماد

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، ایتالیا، ترکیه، چین، مالزی، تایوان
استانهای مشارکت کننده: تهران، خوزستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، اصفهان، البرز، قزوین، قم، فارس

تعداد مشارکت کنندگان: 80 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 68 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 12 شرکت

زمان: 22-19 خرداد 1394

مساحت غیر مفید: 3500 مترمربع
مساحت مفید: 2000 متر مربع
سالنهای تحت پوشش: سالن اصلی نمایشگاه

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، ایتالیا، تایوان، ترکیه، چین، مالزی، کره جنوبی
استانهای مشارکت کننده: تهران، خوزستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، اصفهان، البرز، قزوین، قم، فارس

تعداد مشارکت کنندگان: 30 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 22 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 8 شرکت

زمان: 9-6 مرداد 1394

مساحت غیر مفید: 5000 مترمربع
مساحت مفید: 2800 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: حافظ، فردوسی

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، ایتالیا، ترکیه، چین، کره جنوبی، مالزی
استانهای مشارکت کننده: تهران، خوزستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، اصفهان، البرز، قزوین، قم، فارس

تعداد مشارکت کنندگان: 60 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 47 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 13 شرکت

زمان: 30-27 مرداد 1394

مساحت غیر مفید: 17000مترمربع
مساحت مفید: 10000 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: پروین، آذربایجان، امیرکبیر

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، ایتالیا، ترکیه، چین، مالزی، تایوان، کره جنوبی
استانهای مشارکت کننده: تهران، خوزستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، اصفهان، البرز، قم، فارس

تعداد مشارکت کنندگان: 115 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 90 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 25 شرکت

زمان: 24-21 مهر 1394

مساحت غیر مفید: 5000 مترمربع
مساحت مفید: 3000 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: افرا، توسکا

کشورهای مشارکت کننده: نمایندگی از چین، ترکیه، آلمان، مالزی، ایتالیا
استانهای مشارکت کننده: تهران، البرز، خراسان شمالی، آذربایجان شرقی، اصفهان، فارس، مازندران

تعداد مشارکت کنندگان: 45 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 45 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 0 شرکت

زمان: 8-5 آبان 1394

مساحت غیر مفید: 4500 مترمربع
مساحت مفید: 2900 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: خرمشهر، خلیج فارس

کشورهای مشارکت کننده: نمایندگی از چین، ترکیه، آلمان، مالزی، ایتالیا
استانهای مشارکت کننده: تهران، البرز، آذربایجان، خوزستان، فارس

تعداد مشارکت کنندگان: 40 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 40 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 0 شرکت

زمان: 22-19 آبان 1394

مساحت غیر مفید: 6000 مترمربع
مساحت مفید: 3500 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: حافظ

کشورهای مشارکت کننده: نمایندگی از آلمان، ایتالیا، هلند، مالزی، چین، ترکیه
استانهای مشارکت کننده: تهران، فارس، اصفهان، آذربایجان شرقی، مازندران، خوزستان، مرکزی

تعداد مشارکت کنندگان: 60 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 54 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 6 شرکت

زمان: 18-15 آذر 1394

مساحت غیر مفید: 6000 مترمربع
مساحت مفید: 2800 مربع
سالنهای تحت پوشش: 8 و 9

کشورهای مشارکت کننده: کنیا، چین، ترکیه، آلمان، فرانسه
استانهای مشارکت کننده: آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، البرز، اصفهان، گلستان، قم، خوزستان

تعداد مشارکت کنندگان: 85 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 79 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 6 شرکت

زمان: 14-11 بهمن 1394

مساحت غیر مفید: 14000 مترمربع
مساحت مفید: 12000 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: 2/44،1/44، A41، 41، 40

کشورهای مشارکت کننده: مالزی، ایتالیا، ترکیه، چین، آلمان
استانهای مشارکت کننده: تهران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، خوزستان، مازندران، گیلان، اصفهان، فارس، البرز، خراسان رضوی، قزوین، قم

تعداد مشارکت کنندگان: 70 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 60 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 10 شرکت

زمان: 14-11 بهمن 1394

مساحت غیر مفید: 34600 مترمربع
مساحت مفید: 25500 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: A 38، 38،35،B31 و A31، 12و13، 10و11، 8و9، 7، 6

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، اتریش، اسپانیا، ایتالیا، امریکا، بلژیک، روسیه، امارات، انگلستان، اکراین، چین، هنگ کنگ، کره جنوبی، ژاپن، فرانسه، هند، امارات، مالزی، ترکیه، تایوان، تایلند
استانهای مشارکت کننده: تهران، البرز، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان خوزستان، مازندران، گیلان، اصفهان، فارس، خراسان رضوی، گلستان، کرمانشاه، مرکزی، قزوین، قم، یزد

تعداد مشارکت کنندگان: 480 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 300 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 180 شرکت

زمان: 25-22 خرداد 1393

مساحت غیر مفید: 4000 مترمربع
مساحت مفید: 1800 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: شهریار

کشورهای مشارکت کننده: چین، ترکیه، تایوان
استانهای مشارکت کننده: تهران، قزوین، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اصفهان

تعداد مشارکت کنندگان: 40 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 36 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 4 شرکت

زمان: 7-4 تیر 1393

مساحت غیر مفید: 4657 مترمربع
مساحت مفید: 2698 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: 38

کشورهای مشارکت کننده: چین، ترکیه، آلمان ، کانادا، پرتغال، کره، ایتالیا
استانهای مشارکت کننده: اصفهان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، مازندران، گیلان، کرمان، فارس، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، یزد ، لرستان، البرز ، خوزستان، زنجان

تعداد مشارکت کنندگان: 80 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 75 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 5 شرکت

زمان: 25-22 مرداد 1393

مساحت غیر مفید: 10000 مترمربع
مساحت مفید: 5000 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: امیرکبیر

کشورهای مشارکت کننده: ترکیه، چین، مالزی
استانهای مشارکت کننده: تهران، خوزستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، اصفهان، البرز، قزوین، قم، فارس

تعداد مشارکت کنندگان: 80 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 75 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 5 شرکت

زمان: 25-22 مرداد 1393

مساحت غیر مفید: 10000 مترمربع
مساحت مفید: 5500 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: شهریار، پروین اعتصامی

کشورهای مشارکت کننده: ایتالیا، استرالیا، امارات، اوکراین، انگلستان، آلمان، تایوان، ترکیه، چین، فرانسه، کره جنوبی، مالزی
استانهای مشارکت کننده: تهران، البرز، خوزستان، زنجان، قم، قزوین، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اصفهان، گیلان، یزد

تعداد مشارکت کنندگان: 120 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 80 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 40 شرکت

زمان: 28-24 شهریور 1393

مساحت غیر مفید: 2700 مترمربع
مساحت مفید: 5500 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: شهریار، پروین اعتصامی

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، چین، ایتالیا، ترکیه، تایوان
استانهای مشارکت کننده: تهران، البرز، خوزستان، زنجان، قم، قزوین، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اصفهان، گیلان، یزد

تعداد مشارکت کنندگان: 40 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 35 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 5 شرکت

زمان: 19-16 مهر 1393

مساحت غیر مفید: 7000 مترمربع
مساحت مفید: 3000 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: افرا، توسکا

کشورهای مشارکت کننده: ایتالیا، آلمان، ترکیه، چین، کره جنوبی
استانهای مشارکت کننده: تهران، البرز،خوزستان، زنجان، قم، قزوین، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اصفهان، گیلان، یزد

تعداد مشارکت کنندگان: 50 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 45 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 5 شرکت

زمان: 23-20 آبان 1393

مساحت غیر مفید: 15000 مترمربع
مساحت مفید: 4500 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: حافظ، بهار، سرو

کشورهای مشارکت کننده: ایتالیا، آلمان، تایوان، ترکیه، چین، کره جنوبی
استانهای مشارکت کننده: تهران، البرز،خوزستان، زنجان، قم، قزوین، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اصفهان، گیلان، یزد

تعداد مشارکت کنندگان: 80 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 65 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 15 شرکت

زمان: 7-4 آذر 1393

مساحت غیر مفید: 6000 مترمربع
مساحت مفید: 2700 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: خرمشهر، خلیج فارس

کشورهای مشارکت کننده: ایتالیا، آلمان، ترکیه، چین، کره جنوبی
استانهای مشارکت کننده: تهران، البرز، خوزستان، زنجان، قم، قزوین، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اصفهان، گیلان، یزد

تعداد مشارکت کنندگان: 70 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 60 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 10 شرکت

زمان: 15-12 بهمن 1393

مساحت غیر مفید: 12000 مترمربع
مساحت مفید: 6500 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: 40 و a 38 و 38

کشورهای مشارکت کننده: تایوان، ایتالیا، ترکیه، امارات و چین
استانهای مشارکت کننده: تهران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، خوزستان، مازندران، گیلان، اصفهان، فارس، البرز، خراسان رضوی، قزوین، قم

تعداد مشارکت کنندگان: 50 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 40 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 10 شرکت

زمان: 15-12 بهمن 1393

مساحت غیر مفید: 50000 مترمربع
مساحت مفید: 23000 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: 25،27،35،A31 و B31، 14و15، 12و13، 10و11، 8و9، 7، 6

کشورهای مشارکت کننده: ترکیه، چین، آلمان، ایتالیا، کره، ژاپن، بلژیک، انگلستان، اسپانیا، امریکا، روسیه، امارات، اوکراین، هنگ کنگ، فرانسه، هند، تایوان و تایلند
استانهای مشارکت کننده: تهران، البرز، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، خوزستان، مازندران، گیلان، اصفهان، فارس، خراسان رضوی، گلستان، کرمانشاه، مرکزی، قزوین، قم، یزد

تعداد مشارکت کنندگان: 410 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 270 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 140 شرکت

زمان: 14-10 تیر 1392

مساحت غیر مفید: 4000 مترمربع
مساحت مفید: 1800 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: شهریار

کشورهای مشارکت کننده: ترکیه، چین، تایوان
استانهای مشارکت کننده: تهران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، البرز، قزوین، اصفهان

تعداد کل مشارکت کنندگان: 40 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 36 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 4 شرکت

زمان: 14-10 تیر 1392

مساحت غیر مفید: 10000 مترمربع
مساحت مفید: 5500 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: شهریار، پروین اعتصامی

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، اتریش، ترکیه، چین، ژاپن، هنگ کنگ، کره جنوبی، مالزی، اوکراین، ایتالیا، اسپانیا
استانهای مشارکت کننده: تهران، خوزستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، قزوین، زنجان، البرز، فارس، اصفهان، مازندران، گیلان، گلستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، قم، یزد

تعداد کل مشارکت کنندگان: 120 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 80 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 40 شرکت

زمان: 14-10 تیر 1392

مساحت غیر مفید: 9000 مترمربع
مساحت مفید: 4500 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: امیر کبیر

کشورهای مشارکت کننده: ترکیه، چین، مالزی
استانهای مشارکت کننده: تهران، خوزستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، اصفهان، البرز، قزوین، قم، فارس

تعداد کل مشارکت کنندگان: 110 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 105 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 5 شرکت

زمان: 11-8 مهر 1392

مساحت غیر مفید: 6000 مترمربع
مساحت مفید: 3000 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: فردوسی، حافظ، مولانا

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، چین، ایتالیا، ترکیه، کره، تایوان
استانهای مشارکت کننده: تهران، البرز، قم، قزوین، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اصفهان

تعداد کل مشارکت کنندگان: 40 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 30 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 10 شرکت

زمان: 12-9 مهر 1392

مساحت غیر مفید: 6000 مترمربع
مساحت مفید: 3000 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: ملاصدرا، سرو، نرگس، بهار

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، ایتالیا، چین، ترکیه، تایوان، فرانسه، ژاپن، کره، مالزی، اندونزی
استانهای مشارکت کننده: تهران، قم، البرز، اصفهان، یزد، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خوزستان، قزوین، خراسان رضوی، فارس، مازندران، گیلان، گلستان، هرمزگان

تعداد کل مشارکت کنندگان: 120 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 105 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 15 شرکت

زمان: 14-10 مهر 1392

مساحت غیر مفید: 8000 مترمربع
مساحت مفید: 3500 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: میرداماد، شیخ بهایی، ملاصدرا

کشورهای مشارکت کننده: چین، ترکیه
استانهای مشارکت کننده: تهران، اصفهان، فارس، خراسان رضوی، البرز، قم، قزوین

تعداد کل مشارکت کنندگان: 50 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 45 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 5 شرکت

زمان: 28-25 مهر 1392

مساحت غیر مفید: 7000 مترمربع
مساحت مفید: 3300 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: 8، 9

کشورهای مشارکت کننده: چین، هند، ترکیه، فنلاند، آلمان
استانهای مشارکت کننده: تهران، اصفهان، البرز، قزوین، قم، خوزستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، فارس، یزد، مازندران، گیلان، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، سمنان

تعداد کل مشارکت کنندگان: 75 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 70 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 5 شرکت

زمان: 11-8 آبان 1392

مساحت غیر مفید: 4000 مترمربع
مساحت مفید: 1800 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: حافظ

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، چین، ایتالیا، ترکیه، کره، تایوان
استانهای مشارکت کننده: تهران، فارس، اصفهان، البرز، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، قزوین

تعداد کل مشارکت کنندگان: 40 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 32 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 8 شرکت

زمان: 11-8 بهمن 1392

مساحت غیر مفید: 30000 مترمربع
مساحت مفید: 18000 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: b41- a41-b 40a – 40 -38-35– b 31-a31 -27-7-6

کشورهای مشارکت کننده: آلمان ،ایتالیا، اتریش، مالزی، اوکراین، ایتالیا، اسپانیا، تایلند، تایوان، ترکیه، چین، فرانسه، ژاپن، کره
استانهای مشارکت کننده: تهران، البرز، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، خوزستان، مازندران، گیلان، اصفهان، فارس، خراسان رضوی، گلستان، کرمانشاه، مرکزی، قزوین، قم، یزد

تعداد کل مشارکت کنندگان: 240 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 202 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 38 شرکت

زمان: 11-8 بهمن 1392

مساحت غیر مفید: 10000 مترمربع
مساحت مفید: 5000 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: 38A- 44.1 – 44.2

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، ایتالیا، ترکیه، چین، فرانسه، ژاپن، کره
استانهای مشارکت کننده: تهران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، خوزستان، مازندران، گیلان، اصفهان، فارس، البرز، خراسان رضوی، قزوین، قم

تعداد کل مشارکت کنندگان: 62 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 58 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 4 شرکت

زمان: 16-12 تیر 1391

مساحت غیر مفید: 4000 مترمربع
مساحت مفید: 2200 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: شهريار

کشورهای مشارکت کننده: ترکیه، چین، آلمان، تایوان
استانهای مشارکت کننده: تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان، زنجان، خوزستان، فارس، آذربايجان غربي

تعداد کل مشارکت کنندگان: 45 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 38 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 7 شرکت

زمان: 16-12 تیر 1391

مساحت غیر مفید: 10000 مترمربع
مساحت مفید: 6000 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: شهریار و پروین اعتصامی

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، اتریش، ايتالیا، انگلستان، ترکیه، ژاپن، اوکراین، مالزی، تایوان، كره جنوبي، چين، فرانسه، امارات
استانهای مشارکت کننده: تهران، خوزستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، قزوین، زنجان، فارس، اصفهان، مازندران، گیلان، گلستان، یزد، خراسان رضوی، قم، البرز

تعداد کل مشارکت کنندگان: 110 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 75 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 35 شرکت

زمان: 16-12 تیر 1391

مساحت غیر مفید: 10000 مترمربع
مساحت مفید: 6000 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: امیرکبیر و ستارخان

کشورهای مشارکت کننده: ایتالیا، ترکیه، چین، مالزی، تایوان، تایلند، آذربایجان
استانهای مشارکت کننده: تهران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، قزوین، البرز

تعداد کل مشارکت کنندگان: 105 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 95 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 10 شرکت

زمان: 31-28 شهریور 1391

مساحت غیر مفید: 6000 مترمربع
مساحت مفید: 2500 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: پروین اعتصامی

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، فرانسه، امريكا، انگلستان، ژاپن، كره، مالزي، اندونزي، تركيه، تايوان، چین
استانهای مشارکت کننده: تهران، اصفهان، يزد، آذربايجان غربي، آذربایجان شرقی، خوزستان، قزوين، خراسان رضوی، فارس، گلستان، مازندران، گيلان، البرز

تعداد کل مشارکت کنندگان: 102 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 85 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 17 شرکت

زمان: 10-5 مهر 1391

مساحت غیر مفید: 6000 مترمربع
مساحت مفید: 3000 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: فردوسی، حافظ و مولانا

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، اتریش، چین، هنگ کنک، ترکیه، ایتالیا، اسپانیا، کره تایوان، ژاپن
استانهای مشارکت کننده: تهران، اصفهان، آذربايجان غربي، آذربایجان شرقی، خوزستان، قزوين، خراسان رضوی، فارس، گلستان، مازندران، گيلان، البرز

تعداد کل مشارکت کنندگان: 42 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 30 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 12 شرکت

زمان: 28-24 مهر 1391

مساحت غیر مفید: 4500 مترمربع
مساحت مفید: 2200 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: 2 سالن اصلی نمایشگاه

کشورهای مشارکت کننده: چین، مالزی، ترکیه
استانهای مشارکت کننده: تهران، قزوین، قم، البرز

تعداد کل مشارکت کنندگان: 82 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 77 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 5 شرکت

زمان: 27-24 مهر 1391

مساحت غیر مفید: 6000 مترمربع
مساحت مفید: 3000 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: 1 ، 1A, 2

کشورهای مشارکت کننده: چین، تایوان
استانهای مشارکت کننده: آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، تهران، قم، قزوین، کردستان، خوزستان، مرکزی، مازندران، خراسان رضوی

تعداد کل مشارکت کنندگان: 60 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 58 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 2 شرکت

زمان: 5-2 آبان 1391

مساحت غیر مفید: 5000 مترمربع
مساحت مفید: 2500 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: حافظ

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، اتریش، چین، هنگ کنک، ترکیه، ایتالیا، اسپانیا، کره، تایوان، ژاپن
استانهای مشارکت کننده: تهران، اصفهان، آذربايجان غربي، آذربایجان شرقی، خوزستان، قزوين، خراسان رضوی، فارس، مازندران، گيلان، البرز

تعداد کل مشارکت کنندگان: 40 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 25 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 15 شرکت

زمان: 12-9 آبان 1391

مساحت غیر مفید: 5000 مترمربع
مساحت مفید: 2500 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: پروین اعتصامی

کشورهای مشارکت کننده: ترکیه، مالزی، چین
استانهای مشارکت کننده: آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، تهران، البرز، اصفهان، اردبیل، زنجان

تعداد کل مشارکت کنندگان: 45 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 42 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 3 شرکت

زمان: 12-9 آبان 1391

مساحت غیر مفید: 7000 مترمربع
مساحت مفید: 3500 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: امیر کبیر

کشورهای مشارکت کننده: ترکیه، چین
استانهای مشارکت کننده: آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، تهران، البرز، قم، اصفهان

تعداد کل مشارکت کنندگان: 50 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 45 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 5 شرکت

زمان: 23-22 آذر 1391

مساحت غیر مفید: 800 مترمربع
مساحت مفید: 400 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: ستاد فرماندهی نیروی انتظامی

کشورهای مشارکت کننده:
استانهای مشارکت کننده: آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، تهران، البرز، قم، اصفهان

تعداد کل مشارکت کنندگان: 20 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 20 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 0 شرکت

زمان: 21-18 دی 1391

مساحت غیر مفید: 8000 مترمربع
مساحت مفید: 4000 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: 40 و 41

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، ایتالیا، اسپانیا، ترکیه، چین، کره جنوبی، تایوان
استانهای مشارکت کننده: آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، تهران، البرز، قزوین، اصفهان، فارس، گیلان، کرمانشاه، گلستان، مازندران، یزد، خراسان رضوی

تعداد کل مشارکت کنندگان: 100 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 85 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 15 شرکت

زمان: 9-6 ارديبهشت 1390

مساحت غیر مفید: 6000 مترمربع
مساحت مفید: 3000 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: سالن اصلي نمايشگاه

کشورهای مشارکت کننده: تركيه، مالزي، چين، كره جنوبي، آلمان، ايتاليا، ژاپن، تايوان
استانهای مشارکت کننده: تهران، آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، يزد، زنجان، گيلان، اردبيل، مازندران، قزوين، قم، اصفهان، فارس، خراسان رضوي، سمنان

تعداد کل مشارکت کنندگان: 100 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 90 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 10 شرکت

زمان: 17-13 تیر 1390

مساحت غیر مفید: 4000 مترمربع
مساحت مفید: 2500 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: شهريار و ستارخان

کشورهای مشارکت کننده: ترکیه، چین، آلمان، تایوان
استانهای مشارکت کننده: تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان، زنجان، خوزستان، فارس، آذربايجان غربي

تعداد کل مشارکت کنندگان: 50 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 40 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 10 شرکت

زمان: 17-13 تیر 1390

مساحت غیر مفید: 9000 مترمربع
مساحت مفید: 4500 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: امیر کبیر

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، اتریش، ايتالیا، انگلستان، ترکیه، ژاپن، اوکراین، مالزی، تایوان، كره جنوبي، چين، فرانسه، امارات
استانهای مشارکت کننده: تهران، خوزستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، قزوین، زنجان، فارس، اصفهان، مازندران، گیلان، گلستان، یزد، خراسان رضوی، قم

تعداد کل مشارکت کنندگان: 80 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 55 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 25 شرکت

زمان: 17-13 تیر 1390

مساحت غیر مفید: 11000 مترمربع
مساحت مفید: 5000 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: پروین اعتصامی، شهریار، آذربايجان

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، ایتالیا، ترکیه، چین، مالزی، تایوان، تایلند، آذربایجان
استانهای مشارکت کننده: تهران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، قزوین

تعداد کل مشارکت کنندگان: 120 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 100 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 20 شرکت

زمان: 7-3 مرداد 1390

مساحت غیر مفید: 2500 مترمربع
مساحت مفید: 1100 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: شهریار

کشورهای مشارکت کننده: تایوان، روسیه، هنگ کنگ، کره جنوبی، ژاپن، چین، ترکیه
استانهای مشارکت کننده: تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز

تعداد کل مشارکت کنندگان: 30 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 23 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 7 شرکت

زمان: 7-3 مرداد 1390

مساحت غیر مفید: 2500 مترمربع
مساحت مفید: 1100 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: شهریار

کشورهای مشارکت کننده: تایوان، روسیه، هنگ کنگ، کره جنوبی، ژاپن، چین، ترکیه
استانهای مشارکت کننده: تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز

تعداد کل مشارکت کنندگان: 30 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 23 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 7 شرکت

زمان: 9-6 مهر 1390

مساحت غیر مفید: 3000 مترمربع
مساحت مفید: 1500 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: فجر

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، فرانسه، چین، تایوان
استانهای مشارکت کننده: تهران، البرز، اصفهان، سمنان، قزوین

تعداد کل مشارکت کنندگان: 30 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 25 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 5 شرکت

زمان: 17-14 مهر 1390

مساحت غیر مفید: 6000 مترمربع
مساحت مفید: 2500 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: سرو، بهار و نرگس

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، اتريش، ايتاليا، فرانسه، آمريكا، انگلستان، ژاپن، كره، مالزي، اندونزي، تركيه، تايوان
استانهای مشارکت کننده: تهران، هرمزگان، اصفهان، يزد، آذربايجان غربي، خوزستان، قزوين، خراسان رضوي، فارس، گلستان، مازندران، گيلان

تعداد کل مشارکت کنندگان: 100 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 85 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 15 شرکت

زمان: 22-19 مهر 1390

مساحت غیر مفید: 6000 مترمربع
مساحت مفید: 3000 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: سالن اصلی نمایشگاه

کشورهای مشارکت کننده:
استانهای مشارکت کننده: گیلان، تهران، البرز، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، قم، اصفهان

تعداد کل مشارکت کنندگان: 60 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 60 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: – شرکت

زمان: 29-25 مهر 1390

مساحت غیر مفید: 4500 مترمربع
مساحت مفید: 2200 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: 2 سالن اصلی نمایشگاه

کشورهای مشارکت کننده: چین، مالزی، ترکیه
استانهای مشارکت کننده: تهران، قزوین، البرز

تعداد کل مشارکت کنندگان: 75 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 70 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 5 شرکت

زمان: 20-16 آبان 1390

مساحت غیر مفید: 3000 مترمربع
مساحت مفید: 1800 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: 2 سالن اصلی نمایشگاه

کشورهای مشارکت کننده: چین، ترکیه
استانهای مشارکت کننده: تهران، فارس، البرز، هرمزگان

تعداد کل مشارکت کنندگان: 50 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 48 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 2 شرکت

زمان: 20-17 آبان 1390

مساحت غیر مفید: 4000 مترمربع
مساحت مفید: 2000 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: سرو و نرگس

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، اتریش، ايتالیا، ترکیه، ژاپن، اوکراین، مالزی، تایوان، كره جنوبي، چين، فرانسه
استانهای مشارکت کننده: تهران، قم، مازندران، البرز، مرکزی، اصفهان، خوزستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گیلان، گلستان، اردبیل، خراسان رضوی و فارس

تعداد کل مشارکت کنندگان: 40 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 25 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 15 شرکت

زمان: 30-26 آبان 1390

مساحت غیر مفید: 5000 مترمربع
مساحت مفید: 2500 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: پروین اعتصامی

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، ايتالیا، ترکیه، ژاپن، مالزی، تایوان، كره جنوبي، چين
استانهای مشارکت کننده: تهران، خوزستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، قزوین، زنجان، فارس، اصفهان، مازندران، گیلان، یزد، خراسان رضوی

تعداد کل مشارکت کنندگان: 50 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 40 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 10 شرکت

زمان: 30-26 آبان 1390

مساحت غیر مفید: 1000 مترمربع
مساحت مفید: 600 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: پروین اعتصامی

کشورهای مشارکت کننده:
استانهای مشارکت کننده: تهران، آذربایجان شرقی

تعداد کل مشارکت کنندگان: 10 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 10 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 0 شرکت

زمان: 30-26 آبان 1390

مساحت غیر مفید: 7000 مترمربع
مساحت مفید: 3500 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: امیر کبیر

کشورهای مشارکت کننده: چین، ترکیه، مالزی، تایلند
استانهای مشارکت کننده: تهران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، البرز

تعداد کل مشارکت کنندگان: 50 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 45 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 5 شرکت

زمان: 23-19 دی 1390

مساحت غیر مفید: 14000 مترمربع
مساحت مفید: 7000 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: حافظ، ملاصدرا، سرو، نرگس و بهار

کشورهای مشارکت کننده: مالزی، تایوان، چين، مصر، ترکیه
استانهای مشارکت کننده: تهران، قم، البرز، اصفهان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، فارس، یزد

تعداد کل مشارکت کنندگان: 120 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 110 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 10 شرکت

زمان: 29 دی – 2 بهمن 1390

مساحت غیر مفید: 2000 مترمربع
مساحت مفید: 1200 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: سالن 27

کشورهای مشارکت کننده: تایوان، چين
استانهای مشارکت کننده: تهران، قم، البرز، اصفهان، آذربایجان شرقی، فارس، مازندران، یزد

تعداد کل مشارکت کنندگان: 30 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 28 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 2 شرکت

زمان: 29 بهمن – 2 اسفند 1390

مساحت غیر مفید: 30000 مترمربع
مساحت مفید: 16000 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: 31A, 31B, 35, 38, 40A, 40B, 41A, 41B, 44A, 44B

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، اتریش، اسپانیا، ایتالیا، بلژیک، تایوان، چين، هنگ کنگ، کره، ژاپن، فرانسه، هند، امارات، مالزی، ترکیه، تایلند
استانهای مشارکت کننده: تهران، خوزستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، قزوین، زنجان، فارس، اصفهان، مازندران، گیلان، گلستان، یزد، خراسان رضوی، قم، سمنان، کرمانشاه، البرز

تعداد کل مشارکت کنندگان: 350 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 250 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 100 شرکت

زمان: 17–14 اردیبهشت 1389

مساحت غیر مفید: 6000 مترمربع
مساحت مفید: 3000 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: سالن اصلي نمايشگاه

کشورهای مشارکت کننده: تركيه، مالزي، چين، كره جنوبي، آلمان، ايتاليا، ژاپن، تايوان
استانهای مشارکت کننده: تهران، آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، يزد، زنجان، گيلان، اردبيل، مازندران، قزوين، قم، اصفهان، فارس، خراسان رضوي، سمنان

تعداد کل مشارکت کنندگان: 100 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 90 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 10 شرکت

زمان: 18-14 تیر 1389

مساحت غیر مفید: 4000 مترمربع
مساحت مفید: 2000 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: شهريار و ستارخان

کشورهای مشارکت کننده: ترکیه، چین، آلمان، تایوان
استانهای مشارکت کننده: تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان، زنجان، خوزستان، فارس، آذربايجان غربي

تعداد کل مشارکت کنندگان: 50 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 40 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 10 شرکت

زمان: 18-14 تیر 1389

مساحت غیر مفید: 11000 مترمربع
مساحت مفید: 6000 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: پروین اعتصامی، شهریار، آذربايجان

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، ایتالیا، ترکیه، چین، مالزی، تایوان، تایلند، آذربایجان
استانهای مشارکت کننده: تهران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، قزوین

تعداد کل مشارکت کنندگان: 120 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 100 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 20 شرکت

زمان: 18-14 تیر 1389

مساحت غیر مفید: 9000 مترمربع
مساحت مفید: 4000 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: امیر کبیر

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، اتریش، ايتالیا، انگلستان، ترکیه، ژاپن، اوکراین، مالزی، تایوان، كره جنوبي، چين، فرانسه، امارات
استانهای مشارکت کننده: تهران، خوزستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، قزوین، زنجان، فارس، اصفهان، مازندران، گیلان، گلستان، یزد، خراسان رضوی، قم

تعداد کل مشارکت کنندگان: 80 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 55 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 25 شرکت

زمان: 29-26 مهر 1389

مساحت غیر مفید: 3000 مترمربع
مساحت مفید: 1500 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: هتل المپیک

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، چين، لهستان، ژاپن، كره، انگلستان، اسپانيا، ايتاليا
استانهای مشارکت کننده: تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان، زنجان، خوزستان، فارس، آذربايجان غربي،استان مرکزی، یزد، قزوین، قم، خراسان رضوی

تعداد کل مشارکت کنندگان: 70 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 60 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 10 شرکت

زمان: 30-26 مهر 1389

مساحت غیر مفید: 3500 مترمربع
مساحت مفید: 2500 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: 2 سالن اصلی

کشورهای مشارکت کننده:
استانهای مشارکت کننده: تهران، آذربایجان شرقی، زنجان، البرز، آذربايجان غربي

تعداد کل مشارکت کنندگان: 70 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 70 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: – شرکت

زمان: 14-11 آبان 1389

مساحت غیر مفید: 4000 مترمربع
مساحت مفید: 2500 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: پروین

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، اتريش، ايتاليا، فرانسه، امريكا ، انگلستان، ژاپن، كره، مالزي، اندونزي، تركيه و تايوان
استانهای مشارکت کننده: تهران، هرمزگان، اصفهان، يزد، آذربايجان غربي، خوزستان، قزوين، خراسان رضوي، فارس، گلستان، مازندران، گيلان

تعداد کل مشارکت کنندگان: 90 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 79 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 11 شرکت

زمان: 14-11 آبان 1389

مساحت غیر مفید: 2000 مترمربع
مساحت مفید: 1500 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: یک سالن اصلی

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، فرانسه، چین و تایوان
استانهای مشارکت کننده: تهران، البرز، آذربايجان غربی، اصفهان، همدان، سمنان، قزوين

تعداد کل مشارکت کنندگان: 41 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 38 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 3 شرکت

زمان: 28-24 آبان 1389

مساحت غیر مفید: 2000 مترمربع
مساحت مفید: 1500 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: یک سالن اصلی

کشورهای مشارکت کننده: ترکیه، چین، مالزی
استانهای مشارکت کننده: تهران، قزوین، قم، سمنان

تعداد کل مشارکت کنندگان: 50 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 43 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 7 شرکت

زمان: 28-25 آبان 1389

مساحت غیر مفید: 3700 مترمربع
مساحت مفید: 2000 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: یک سالن اصلی

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، ایتالیا، اتریش، ترکیه، چین
استانهای مشارکت کننده: تهران، مازندران، آذربايجان شرقي، اصفهان، يزد، سمنان، قزوين، فارس، کرمان، خراسان رضوی، گیلان، قم

تعداد کل مشارکت کنندگان: 60 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 52 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 8 شرکت

زمان: 7-3 آذر 1389

مساحت غیر مفید: 3700 مترمربع
مساحت مفید: 2000 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: یک سالن اصلی

کشورهای مشارکت کننده: ترکیه، چین، مالزی
استانهای مشارکت کننده: تهران، قزوین، قم، هرمزگان، فارس قم

تعداد کل مشارکت کنندگان: 50 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 46 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 4 شرکت

زمان: 12-9 آذر 1389

مساحت غیر مفید: 3200 مترمربع
مساحت مفید: 2500 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: بهار، سرو و نرگس

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، ایتالیا، اتریش، فرانسه، اسپانیا، ترکیه، اوکراین، مالزی، بلژیک، کره، ژاپن، چین، اندونزی، تایوان و امارات
استانهای مشارکت کننده: تهران، قم، مازندران، یزد، مرکزی، اصفهان، خوزستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گیلان، گلستان، اردبیل، خراسان رضوی، فارس

تعداد کل مشارکت کنندگان: 60 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 43 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 17 شرکت

زمان: 19-16 آذر 1389

مساحت غیر مفید: 3000 مترمربع
مساحت مفید: 1500 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: فجر

کشورهای مشارکت کننده: ترکیه، چین، آلمان، تایوان، ایتالیا
استانهای مشارکت کننده: تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان، فارس، آذربايجان غربي، مازندران، یزد، سمنان، قزوین، البرز

تعداد کل مشارکت کنندگان: 50 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 47 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 3 شرکت

زمان: 17-14 دی 1389

مساحت غیر مفید: 2000 مترمربع
مساحت مفید: 1200 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: سالن یک

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، ایتالیا، ترکیه، چین، مالزی، تایوان، اتریش
استانهای مشارکت کننده: تهران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، قزوین، زنجان، فارس، مازندران، البرز

تعداد کل مشارکت کنندگان: 40 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 35 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 5 شرکت

زمان: 17-14 دی 1389

مساحت غیر مفید: 2000 مترمربع
مساحت مفید: 1000 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: سالن 2

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، ایتالیا، چین، ترکیه
استانهای مشارکت کننده: تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان، قزوین، زنجان، مازندران، البریز، فارس، قم، سمنان

تعداد کل مشارکت کنندگان: 30 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 25 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 5 شرکت

زمان: 30-26 بهمن 1389

مساحت غیر مفید: 4000 مترمربع
مساحت مفید: 2000 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: سالن اصلی نمایشگاه

کشورهای مشارکت کننده: ترکیه، چین، مالزی
استانهای مشارکت کننده: تهران، فارس، بوشهر، البرز

تعداد کل مشارکت کنندگان: 50 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 45 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 5 شرکت

زمان: 29–26 خرداد 1388

مساحت غیر مفید: 3000 مترمربع
مساحت مفید: 1500 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: دو سالن A و B محل نمایشگاهها

کشورهای مشارکت کننده: چین، ترکیه، آلمان، ایتالیا، ژاپن
استانهای مشارکت کننده: خراسان رضوی، خراسان جنوبی، تهران، اصفهان، مازندران، یزد، قزوین

تعداد کل مشارکت کنندگان: 40 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 35 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 5 شرکت

زمان: 12-8 تیر 1388

مساحت غیر مفید: 9000 مترمربع
مساحت مفید: 5000 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: پروین اعتصامی، شهریار

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، ایتالیا، ترکیه، چین، مالزی، تایوان، تایلند، آذربایجان
استانهای مشارکت کننده: تهران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، قزوین

تعداد کل مشارکت کنندگان: 100 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 80 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 20 شرکت

زمان: 12-8 تیر 1388

مساحت غیر مفید: 6000 مترمربع
مساحت مفید: 3000 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: امیر کبیر

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، اتریش، ايتالیا، انگلستان، ترکیه، ژاپن، اوکراین، مالزی، تایوان
استانهای مشارکت کننده: تهران، خوزستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، قزوین، زنجان، فارس، اصفهان، مازندران، گیلان، گلستان، یزد، خراسان رضوی، قم

تعداد کل مشارکت کنندگان: 50 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 30 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 20 شرکت

زمان: 12-8 تیر 1388

مساحت غیر مفید: 4000 مترمربع
مساحت مفید: 2000 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: امیر کبیر، شهریار

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، ایتالیا، چین، تایوان، ترکیه، اتریش
استانهای مشارکت کننده: تخوزستان، تهران، آذربایجان شرقی، فارس، اصفهان، زنجان

تعداد کل مشارکت کنندگان: 40 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 30 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 10 شرکت

زمان: 23-20 مرداد 1388

مساحت غیر مفید: 1500 مترمربع
مساحت مفید: 750 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: یک سالن اصلي نمايشگاه

کشورهای مشارکت کننده: تركيه، مالزي، چين
استانهای مشارکت کننده: تهران، خراسان رضوی، قزوین، قم، زنجان، مرکزی

تعداد کل مشارکت کنندگان: 50 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 47 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 3 شرکت

زمان: 27 مهر الی 1 آبان 1388

مساحت غیر مفید: 3000 مترمربع
مساحت مفید: 1600 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: 3 سالن اصلی نمایشگاه

کشورهای مشارکت کننده: تركيه، مالزي، چين
استانهای مشارکت کننده: تهران، قزوين

تعداد کل مشارکت کنندگان: 40 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 37 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 3 شرکت

زمان: 7-3 آذر 1388

مساحت غیر مفید: 1200 مترمربع
مساحت مفید: 800 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: سالن ورزشی انقلاب گرمسار

کشورهای مشارکت کننده:
استانهای مشارکت کننده: تهران، سمنان

تعداد کل مشارکت کنندگان: 15 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 15 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: – شرکت

زمان: 15-11 آذر 1388

مساحت غیر مفید: 3000 مترمربع
مساحت مفید: 1200 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: سالن شهرداري سمنان

کشورهای مشارکت کننده: تركيه، مالزي، چين
استانهای مشارکت کننده: تهران، سمنان

تعداد کل مشارکت کنندگان: 30 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 27 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 3 شرکت

زمان: 27-23 آذر 1388

مساحت غیر مفید: 3500 مترمربع
مساحت مفید: 3000 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: دو سالن و فضاي باز

کشورهای مشارکت کننده: تركيه، مالزي، چين
استانهای مشارکت کننده: تهران، هرمزگان، قزوين

تعداد کل مشارکت کنندگان: 45 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 40 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 5 شرکت

زمان: 18-15 دی 1388

مساحت غیر مفید: 3000 مترمربع
مساحت مفید: 1600 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: سه سالن اصلی نمایشگاه

کشورهای مشارکت کننده: تركيه، مالزي، چين، آلمان، ايتاليا، ژاپن، كره جنوبي
استانهای مشارکت کننده: تهران، قزوين، قم، اصفهان، مازندران، زنجان، آذربايجان شرقي

تعداد کل مشارکت کنندگان: 75 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 65 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 10 شرکت

زمان: 22-18 بهمن 1388

مساحت غیر مفید: 3000 مترمربع
مساحت مفید: 1500 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: سالن اصلي نمايشگاه و سالن موقت

کشورهای مشارکت کننده: چين، تركيه، مالزي، تايوان
استانهای مشارکت کننده: تهران، بوشهر، فارس

تعداد کل مشارکت کنندگان: 60 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 55 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 5 شرکت

زمان: 7-4 اسفند 1388

مساحت غیر مفید: 3000 مترمربع
مساحت مفید: 1500 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: سالن اصلي نمايشگاه

کشورهای مشارکت کننده: ترکیه، چین، آلمان، ایتالیا
استانهای مشارکت کننده: تهران، قزوین، اصفهان، مازندران، یزد، آذربایجان شرقی، سمنان

تعداد کل مشارکت کنندگان: 40 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 35 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 5 شرکت

زمان: 14–10 تیر 1387

مساحت غیر مفید: 12000 مترمربع
مساحت مفید: 6000 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: امیرکبیر، پروین اعتصامی

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، اتریش، فرانسه، ترکیه، اوکراین، مالزی، تایوان، ژاپن
استانهای مشارکت کننده: تهران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، قزوین، قم، خراسان رضوی، زنجان، خوزستان

تعداد کل مشارکت کنندگان: 150 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 125 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 25 شرکت

زمان: 14-10 تیر 1387

مساحت غیر مفید: 4000 مترمربع
مساحت مفید: 2000 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: امیرکبیر، پروین اعتصامی

کشورهای مشارکت کننده: ترکیه، چین، آلمان، تایوان
استانهای مشارکت کننده: تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان، زنجان، خوزستان

تعداد کل مشارکت کنندگان: 40 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 35 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 5 شرکت

زمان: 26-21 مرداد 1387

مساحت غیر مفید: 1500 مترمربع
مساحت مفید: 800 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: سهند

کشورهای مشارکت کننده: ترکیه، مالزی، چین
استانهای مشارکت کننده: تهران، آذربایجان شرقی

تعداد کل مشارکت کنندگان: 20 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 17 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 3 شرکت

زمان: 25-21 مرداد 1387

مساحت غیر مفید: 5000 مترمربع
مساحت مفید: 2500 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: 3 سالن اصلی نمایشگاه و 2 سالن موقت

کشورهای مشارکت کننده: ترکیه، مالزی، چین
استانهای مشارکت کننده: تهران، قزوین، قم

تعداد کل مشارکت کنندگان: 72 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 69 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 3 شرکت

زمان: 24-21 مرداد 1387

مساحت غیر مفید: 6800 مترمربع
مساحت مفید: 2500 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: پروین اعتصامی، شهریار

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، ایتالیا، مالزی، کره، ژاپن، اتریش، امریکا، انگلستان، ترکیه، تایوان، فرانسه، چین
استانهای مشارکت کننده: تهران، هرمزگان، اصفهان، یزد، آذربایجان غربی، خوزستان، قزوین، خراسان رضوی، فارس، گلستان، مازندران، گیلان، آذربایجان شرقی

تعداد کل مشارکت کنندگان: 100 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 85 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 15 شرکت

زمان: 22-21 آبان 1387

محل برگزاری همایش: دانشگاه علوم پزشکی تبریز

استانهای مشارکت کننده: تمامی استانها

تعداد کل مشارکت کنندگان: 600 نفر

زمان: 15-12 آذر 1387

مساحت غیر مفید: 3000 مترمربع
مساحت مفید: 1600 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: 3 سالن اصلی نمایشگاه

کشورهای مشارکت کننده: آلمان، ایتالیا، اتریش، ترکیه، چین
استانهای مشارکت کننده: قزوین، تهران، مازندران، آذربایجان شرقی، اصفهان

تعداد کل مشارکت کنندگان: 60 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 55 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 5 شرکت

زمان: 22-18 آذر 1387

مساحت غیر مفید: 3000 مترمربع
مساحت مفید: 1500 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: 2 سالن موقت

کشورهای مشارکت کننده: ترکیه، چین، مالزی
استانهای مشارکت کننده: هرمزگان، تهران، فارس، قزوین، قم، یزد

تعداد کل مشارکت کنندگان: 40 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 35 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 5 شرکت

زمان: 25-22 بهمن 1387

مساحت غیر مفید: 2000 مترمربع
مساحت مفید: 1000 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: یک سالن موقت

کشورهای مشارکت کننده: ترکیه، چین، مالزی
استانهای مشارکت کننده: هرمزگان، تهران، یزد

تعداد کل مشارکت کنندگان: 25 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 22 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 3 شرکت

زمان: 25-22 بهمن 1387

مساحت غیر مفید: 1500 مترمربع
مساحت مفید: 800 مترمربع
سالنهای تحت پوشش: یک سالن موقت

کشورهای مشارکت کننده: چین، تایوان، کره
استانهای مشارکت کننده: تهران، هرمزگان، مازندران، کرمان، آذربایجان شرقی، همدان، زنجان، قم ، قزوین

تعداد کل مشارکت کنندگان: 30 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان داخلی: 27 شرکت
تعداد مشارکت کنندگان خارجی: 3 شرکت