جزئیات نمایشگاه

تاریخ

26-28 اسفند ماه 98

مکان

قزاقستان – آلماتی

نوع نمایشگاه

بین المللی

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی منسوجات خانگی، طراحی داخلی و لوازم خانگی قزاقستان