جزئیات نمایشگاه

تاریخ

30 مهر – 2 آبان 98

مکان

لاهور – پاکستان

نوع نمایشگاه

بین المللی

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و نوشیدنی، تکنولوژی و تجهیزات وابسته (IGATEX) – پاکستان