جزئیات نمایشگاه

تاریخ

9-7 اسفند 1397

مکان

کراچی  – پاکستان

نوع نمایشگاه

بین المللی

نماینده ایران

شرکت نمایشگاهی چیستا

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی پاکستان

یکی از بزرگترین و معتبرترین نمایشگاه در حال پیشرفت پوشاک و ماشین آلات و لوازم جانبی در جنوب آسیا،IGATEX  در تاریخ 26 تا 28 فوریه 2019 در مرکز نمایشگاه کراچی برگزار خواهد شد.پاکستان در تقاطع آسیا واقع شده و به عنوان یک مرکز توجه برای سرمایه گذاران در منطقه تبدیل شده وهمچنین هشتمین رتبه به عنوان یک بازار مهم در بین سایر کشورهای تولید کننده آسیا است. این بخش در حدود 8.5 درصد به تولید ناخالص داخلی کمک می کند و برای حدود40 درصد از 49 میلیون نیروی کار در کشورشغل ایجاد کرده است.پاکستان چهارمين توليدکننده پنبه با سومین ظرفیت ریسندگی در آسیا، پس از چين و هند است و 5 درصد از ظرفيت چرخش جهان را در اختيار دارد.