جزئیات نمایشگاه

تاریخ

26-29 شهریور ماه 98

مکان

مازندران – ساری

نوع نمایشگاه

بین المللی

دومین نمایشگاه بین المللی دام و طیور ، شیلات و آبزیان مازندران – ساری