جزئیات نمایشگاه

تاریخ

19-22 مهر ماه 97

مکان

ایران – مشهد

نوع نمایشگاه

بین المللی

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و صنایع وابسته مشهد