توضیحات

جزئیات نمایشگاه

تاریخ

20-22 شهریور ماه 98

مکان

ازبکستان – تاشکند

نوع نمایشگاه

بین المللی

دریافت فایل ثبت نام نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی تاشکند ازبکستان