عنوان نمایشگاه

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی منسوجات خانگی، طراحی داخلی و لوازم خانگی قزاقستان

14. International Exhibition for Home Textile, Interior Design and Houseware

تاریخ برگزاری

26 الی 28 اسفند­ ماه 1398

16-18 March 2020

محل برگزاری

قزاقستان – آلماتی

Almaty – Kazakhstan

نوع نمایشگاه

بین المللی – تخصصی

International – Specialized

ساعات بازدید

10 الی 17

10 AM – 5 PM

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی منسوجات خانگی، طراحی داخلی و لوازم خانگی
تا برگزاری
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی منسوجات خانگی، طراحی داخلی و لوازم خانگی قزاقستان
0
0
0
0
روز
0
0
ساعت
0
0
دقیقه
0
0
ثانیه